Cum se poate obţine certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri sau persoane?

Certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri sau persoane se poate obţine în urma efectuării unui curs la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, curs care se finalizează cu un examen.

Lista centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate de către Ministerul Transporturilor este disponibilă pe site – ul www.mt.ro.