LISTA cuprinzând CONTESTAŢIILE depuse la "LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT 2010, numărul autorizaţiilor CEMT alocate precum şi restricţiile acordate" şi rezoluţiile Comisiei CEMT                                                                                                                                 
în ordinea numerelor de înregistrare ale contestaţiilor
NR. CRT NR. CONTESTATIE Denumire Operator Cod Fiscal Judet Obiectul contestaţiei Rezoluţia Comisiei CEMT Observatii
1 crep 1 BLITZ - TRANS SRL RO21680139 VS Renunţă la 2 "libere" Austria în favoarea a 2 "libere" Italia Respins - cererea ramâne în evidenţă pentru a se acorda din "liberele" de Italia care vor rămâne nedistribuite în cursul anului 2010 Obiectul contestatiei va fi solutionat prioritar după repartizarea autorizaţiilor CEMT cf  Listei repartiţiei finale CEMT 2010, in conformitate cu art. 9, alin. (7) din Met. CEMT 2010
2 crep 2 ROTARY-GROUP SRL RO22146750 IS Solicită suplimentarea cu 7 a numărului de "libere" acordate pe relaţia Grecia Respins - cererea ramane in evidenta pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Idem
3 crep 3 OLID MEGA TRANS SRL RO21019260 B Solicita suplimentarea cu 1 CEMT a numărului CEMT repartizate Respins, repartiţia s-a facut conform parc comunicat de ARR se va depune cerere de suplimentare în cursul anului 2010, cf. art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2010
          solicita suplimentarea cu 2 "libere" de Grecia a autorizatiilor CEMT repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Obiectul contestatiei va fi solutionat prioritar după repartizarea autorizaţiilor CEMT cf  Listei repartiţiei finale CEMT 2010, in conformitate cu art. 9, alin. (7) din Met. CEMT 2010
4 crep 4 STIM-EXPRES SRL RO23316593 IS solicita suplimentarea cu 2 "libere" de Grecia a autorizatiilor CEMT repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Idem
5 crep 5 CONECT MED SRL RO16699720 VL solicita suplimentarea cu 1 "liber" de Grecia a autorizatiilor CEMT repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Idem
6 crep 6 VICONEX TRANS SRL RO23068404 VS solicita suplimentarea cu 1 "liber" de Grecia a autorizatiilor CEMT repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Idem
7 crep 7 BASARABIA TRANS SRL RO19124530 B solicita suplimentarea numărului de autorizaţii CEMT alocate Respins, repartitia s-a facut conform parc comunicat de ARR se va depune cerere de suplimentare in cursul anului 2010, cf. art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2010
          solicită schimbarea "liberului" de Austria de la CEMT "Euro 3" la CEMT "Euro 4"  Admis  
          solicita suplimentarea cu 4 "libere" de Grecia a autorizatiilor CEMT repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Obiectul contestatiei va fi solutionat prioritar după repartizarea autorizaţiilor CEMT cf  Listei repartiţiei finale CEMT 2010, in conformitate cu art. 9, alin. (7) din Met. CEMT 2010
8 crep 8 POLITRANS SRL RO21747654 BC solicita suplimentarea cu 1 "liber" de Grecia a autorizatiilor CEMT "Euro 3 sigur" repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Grecia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Idem
          solicita suplimentarea cu 3 "libere" de Italia a autorizaţiilor CEMT "Euro 4 sigur" repartizate Respins - cererea ramane în evidenţa pentru a se acorda din "liberele" de Italia care vor ramane nedistribuite in cursul anului 2010 Idem
          solicită suplimentarea cu 5 "libere" de Ungaria a autorizaţiilor CEMT "Euro 3 sigur" şi cu 1 "liber" de Ungaria a autorizaţiilor CEMT "Euro 4 sigur"  repartizate Admis  
Comisia CEMT 2010:
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.