LISTA cuprinzând CONTESTAŢIILE depuse de operatorii de transport privitoare la LISTA cu OPERATORII DE TRANSPORT ADMIŞI la repartizarea autorizaţiilor CEMT 2010 şi PARCUL ADMIS aferent fiecărui operator de transport precum şi rezoluţiile Comisiei CEMT                                                                                                                                 
în ordinea numerelor de înregistrare ale contestaţiilor
NR. CRT NR. CONTESTATIE Denumire Operator Cod Fiscal Judet Obiectul contestaţiei Rezoluţia Comisiei CEMT Parcul admis in urma contestatiei Observatii
1 cp 1 BASA COMPANY SRL RO26059419 IS Admitere parc licential Respins, parc închiriat 0  
2 cp 2 CHRILEX TRANS SRL RO22273451 GL Admitere parc licential Admis 9  
3 cp 3 BASARABIA TRANS SRL RO19124530 B Admitere parc licential Respins 12  
4 cp 4 SOVTRANS SRL RO10334261 B Admitere parc licential Admis 3  
5 cp 5 SIV-GROUP TRANS SRL RO23457517 IS Admitere parc licential Admis 9  
6 cp 6 DELTRANS GRUP & RO SRL RO24158238 IS solicita reducerea numarului de aut CEMT solicitate ca urmare a reducerii parcului Admis 13 13 aut. CEMT EURO III, sigur
7 cp 7 REBEL AVIS SR; RO16831146 IS Admitere parc licential Respins, parc închiriat 1  
Comisia CEMT 2010:
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.