LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitări înregistrate de Comisia CEMT până la data de 27.04.2010 - S 6
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT   Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:   Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
  Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 s 6 16.04.2010 ANASPED SRL RO23979235 SV Admis 4 2 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0
2 s 6 19.04.2010 BELODARO SRL RO25820316 MM Admis 2 2 0 2 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0
3 s 6 21.04.2010 INTEREXPRES SRL RO16985951 BH Admis 8 2 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0
4 s 6 19.04.2010 LORI TRANS COMPANY SRL RO24117700 CT Admis 4 0 2 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 0 2
5 s 6 22.04.2010 MIHVITRANS SRL RO23166631 SV Admis 2 1 0 1 0 0 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0
6 s 6 20.04.2010 NIK TRADE COMPANY SRL RO23041409 CT Admis 19 1 14 1 0 0 0 0 1   0 3 0 0 0 0 0 0
7 s 6 26.04.2010 OPREAN SRL RO4997340 AB Admis 85 4 7 4 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 s 6 23.04.2010 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis 27 3 18 3 0 0 0 3 0   0 6 0 0 0 0 0 0
9 s 6 23.04.2010 TRANS BITUM SRL RO12144298 SJ Admis 167 40 0 40 0 0 0 40 0   0 0 0 0 0 0 0 0
10 s 6 26.04.2010 TRANSLIQUID SRL RO14642710 DJ Admis 19 0 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 2 0
11 s 6 26.04.2010 WEST MEAT SRL RO15743402 AR Admis 6 1 0 1 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
56 0 0 0 46 7 5 0 0 0 2 2
 
TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE   117 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 109 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  271 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"
167 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
 
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.