LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitări înregistrate de Comisia CEMT până la data de 30.06.2010 - S 9
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT   Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:   Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
  Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 s 9 08.06.2010 AGROMONTAN SRL RO19671210 BH Admis 1 1 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 s 9 10.06.2010 AXA CONSTRUCT SRL RO23187740 GL Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
3 s 9 30.06.2010 BEST TRANSAUTO SRL RO26792133 NT Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
4 s 9 11.06.2010 ELIDORA SRL RO12203475 SV Admis 2 1 0 1 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
5 s 9 29.06.2010 EUROCARGO TRANSPORT SRL RO5458743 MS Admis 4 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 s 9 15.06.2010 GOKBORA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL RO18962709 IF Admis 6 0 0 0 0 0 0 0 0   5 0 5 0 0 0 5 0
7 s 9 30.04.2010 JACK-EUROPEAN AUTOTRANSPORT SRL RO21360320 SV Admis 8 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 1 (1) 0 0
8 s 9 30.06.2010 KAIPOS SRL RO23920106 NT Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
9 s 9 16.06.2010 LORI TRANS COMPANY SRL RO24117700 CT Admis 5 0 2 0 0 0 0 0 0   1 2 1 0 0 0 1 0
10 s 9 10.06.2010 NECOPRIM TRADING SRL RO20743077 BC Admis 5 1 2 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
11 s 9 24.06.2010 SCALI SRL RO14873358 GL Admis 5 1 3 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0
12 s 9 30.06.2010 START TRIBOI SRL RO24661379 NT Admis 1 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
13 s 9 11.06.2010 TRANSPORT INTER SRL RO1596574 GR Admis 1 2 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 5 8 0 0 1 6 0
 
TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE   11 Ramase Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 60 Ramase Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    1 (1) Liberul de Italia acordat op.transp. Jack European Autotransport SRL este retras op. trans. Veche SRL Lugoj, care nu şi-a ridicat, în termen de 30 zile, autorizaţia repartizată, în cf. cu art. 18 şi art. 9 (4) din Met. CEMT 2010; repartiţia a respectat ordinea cererilor depuse
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  189 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                  
147 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.