LISTA cuprinzând CONTESTAŢIILE depuse de operatorii de transport privitoare la PARCUL ADMIS la ALOCAREA AUTORIZATIILOR CEMT 2012 şi rezoluţiile Comisiei CEMT / Contestaţiile respective nu se referă la Lista de REPARTIZARE a autorizaţiilor CEMT                                                                                                                                
în ordinea numerelor de înregistrare ale contestaţiilor
NR. CRT NR. CONTESTATIE Denumire Operator Cod Fiscal Judet Obiectul contestaţiei Rezoluţia Comisiei CEMT Parcul final luat in calculul 
1 1 CAAR MAXVOLUM SRL RO28375060 VS solicita includerea a 3 cc  Respins - auto inchiriate 3
2 2 NIK TRADE COMPANY SRL RO23041409 CT solicita includerea unei copii conforme Admis  22
3 3 ANTE CONSULT TRANS SRL RO23945178 IS solicita includerea a 3 cc  Respins - auto inchiriate 3
4 4 MAXI TERA TRANSPORT SRL RO24205410 IS solicita includerea unei cc Respins - auto inchiriate 1
5 5 ALDIR&M SRL RO836830 VS solicita includerea a doua cc Respins - auto inchiriate 3
6 6 ATES TIGARET IMPORT EXPORT SRL RO4127385 HD solicita includerea a cinci  cc Respins - auto inchiriate 4
7 7 SARPOTRANS SRL RO27682244 BC solicita includerea a 22  cc Admis  25
8 8 ROMTAS SERVICES 2000 SRL RO11665417 B solicită includerea a 26  cc  Admis 26
9 9 DAAC TRUCKS SRL RO23176090 B solicita includerea a 3 cc Respins - auto închiriate 8
10 10 STIM EXPRES SRL RO23316593 IS solicita includerea unei cc Admis  9
Comisia CEMT 2012:
Director D.G.R.T. - Preşedinte
Director General A.R.R.
Director General  R.A.R.