Care sunt condiţiile de autorizare a instructorului auto?

„În conformitate cu prevederile art. 4814 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/205 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, instructorul de pregătire practică prevăzut la alin.(1) poate fi autorizat numai dacă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, a fost angajat cel puţin 3 ani cu normă întreagă sau a activat cel puţin 6 ani ca instructor auto atestat în cadrul şcolilor autorizate sau dacă face dovada că a deţinut autorizaţie pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de autoritatea competentă şi nu a avut suspendat permisul de conducere şi/sau atestatul în ultimii 3 ani”.