ORDIN nr. 762 din 30 august 2016

30 August 2016
ORDINUL nr. 762 din 30 august 2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, nspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor rovenite din încasarea acestora

Accesează ORDIN nr. 762 din 30 august 2016