Programul sesiunilor de examinare teoretica din data de 18.11.2023 si 19.11.2023

In atentia candidatilor programati la examen

ORELE AFISATE în programul sesiunilor de examinare teoretică REPREZINTĂ ORELE DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR de către candidati, pentru generarea codului numeric în vederea sustinerii examenelor în platforma informatizată.

Prin urmare, ACEASTA NU ESTE ORA DE ÎNCEPERE EFECTIVĂ A EXAMENULUI, aceasta modificându-se în functie de abilitătile candidatilor, si anume:

  • Accesarea chestionarului de examen;
  • Abilitatea de a folosi dotările tehnice (computer/tabletă);
  • Timpul aferent rezolvării chestionarului de examen, etc.

Accesul in sala de examen a candidatior care sustin examene pentru manager de transport marfă, persoane, taxi și închiriere, consilieri de siguranță, instructori de conducere auto, profesori de legislație rutieră se va efectua in baza:

  • în baza actului de studii în original SAU
  • în baza copiei legalizate a actului de studii SAU
  • în baza adeverinței eliberate de unitățile de învățământ
împreuna cu celelalte documente necesare susținerii examenelor.