Solicitare informaţii

Legea 544/2001; HG123/2002; Legea 299/2015

Acces la informaţia de interes public

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Aura Stanoaia

Telefon: 0213121519; 0213121081; fax: 021/3182108
Email: relatii_publice@arr.rocerere544@arr.ro

 

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001

 

Modalităţile de contestare a deciziei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

- modalităţile de contestare prevăzute de dispoziţiile art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public coroborate cu cele ale art. 32-36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

 

Lista cuprinzând documentele de interes public:

 

- manualul managementul calităţii;
- acordul INTERBUS;
- acordul AETR;
- actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române – A.R.R.;
- regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei;
- organigrama instituției;
- raportul anual de activitate al Autorității Rutiere Române – A.R.R.;
- raportul anual de evaluare a implementării Legii 544/2001;
- bugetul de venituri și cheltuieli;
- bilanțul contabil;
- documentele privind achizițiile publice așa cum sunt afișate pe site-ul A.R.R.- www.arr.ro în secțiunea Achiziții publice;
- declarațiile de avere și declarațiile de interese;
- formulare tipizate în vederea completării acestora pentru obținerea documentelor emise de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
- formulare tipizate: cerere/reclamație administrativă privind liberul acces la informații de interes public;
-lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
- lista persoanelor din conducerea A.R.R.;
- informații privind modul de deplasare prin curse interjudețene și operatorii de transport care efectuează respectivele curse interjudețene;
- lista cu denumirea întreprinderilor care efectuează transport rutier de persoane;
- lista cu denumirea operatorilor de transport care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional interjudeţean;
- lista cu denumirea operatorilor de transport care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale;
- lista cu denumirea operatorilor de transport care efectuează transport rutier public de persoane, prin servicii ocazionale - carnete INTERBUS;
- lista cu denumirea operatorilor de transport care efectuează transport rutier de marfă;
- lista cu denumirea operatorilor de transport care efectuează transport rutier în cont propriu;
- lista cu denumirea întreprinderilor care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier: activităţi desfăşurate de autogară şi activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier;
- informații privind: numărul de vehicule utilizate de către operatorii de transport care efectuează transport rutier de marfă/persoane/cont propriu/transport rutier național contra cost (vehicule rutiere defecte și avariate), numărul de serie al licenței comunitare de transport/autorizației și al copiilor conforme ale acestora, precum și valabilitatea lor, numele managerului de transport al operatorului de transport, așa cum sunt ele prezentate pe site-ul ARR – Verificare în timp real operatori de transport/Partea Publică;
- lista cu denumirea operatorilor de transport autorizați care efectuează transport alternativ de persoane, așa cum este prezentată pe site-ul A.R.R – Verificarea datelor privind transportul alternativ de persoane în care se regăsesc informații privind: numărul de vehicule utilizate de către operatorii de transport care efectuează transport alternativ de persoane, numărul de serie al autorizației pentru transportul alternativ și al copiilor conforme ale acesteia, precum și valabilitatea lor;
- lista cu denumirea şcolilor de conducători auto autorizate de instituţia noastră;
- lista auditorilor de siguranță rutieră atestați;
- documente și informaţii solicitate de instituţiile a căror reglementare şi funcţionare specifică ne obligă a le furniza:
ex: (- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - A.N.A.F., Institutul Naţional de Statistică - I.N.S., Consiliul Concurenţei, etc.),
(-Ministerul Administraţiei şi Internelor - M.A.I., Direcţia Naţională Anticorupţie - D.N.A, instanţe judecătoreşti de orice grad şi parchetele aferente, numai în cazul în care se face referire nominal la un operator de transport/întreprindere, indicându-se dosarul sau lucrarea care face obiectul cercetării penale în cauză).


Pentru a accesa pagina cu Rapoarte privind activitatea de asigurare a transparentei precum si Rapoartele privind liberul acces la informatiile de interes public (conform legii nr. 544/2001), faceti click aici.