Solicitare informaţii

Legea 544/2001; HG123/2002

Acces la informaţia de interes public

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Aura Stanoaia

Telefon: 0213121519; 0213121081; fax: 021/3182108
Email: relatii_publice@arr.rocerere544@arr.ro

 

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001

 

Modalităţile de contestare a deciziei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

- modalităţile de contestare prevăzute de dispoziţiile art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public coroborate cu cele ale art. 32-36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

 

Lista cuprinzând documentele de interes public:

-manualul managementul calităţii;

-acordul INTERBUS; -acordul AETR;

-regulamentul intern de organizare şi funcţionare al instituţiei;

-programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate;

-lista cu denumirea întreprinderilor de transport persoane;

-lista cu denumirea operatorilor de transport licenţiaţi de instituţia noastră care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional judeţean şi interjudeţean;

-lista cu denumirea operatorilor de transport licenţiaţi de instituţia noastră care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale;

-lista cu denumirea operatorilor de transport prin servicii ocazionale - carnete INTERBUS;

-lista cu denumirea operatorilor de transport licenţiaţi de instituţia noastră care efectuează transport rutier de marfă;

-lista cu denumirea operatorilor de transport rutier in cont propriu;

-lista cu denumirea întreprinderilor care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier: activităţi desfăşurate de autogară şi activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier;

-informații privind: numărul de vehicule utilizate de către operatorii de transport, numărul de serie al licenței comunitare de transport și al copiilor conforme ale acesteia, numele managerului de transport al operatorului de transport, așa cum sunt ele prezentare pe site-ul ARR>Verificare în timp real operatori de transport/partea publică

-lista cu denumirea şcolilor de conducători auto autorizate de instituţia noastră;

-lista auditorilor de siguranță rutieră atestați;

-informaţii solicitate de instituţiile a căror reglementare şi funcţionare specifică ne obligă a le furniza:

ex: (- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - A.N.A.F., Institutul Naţional de Statistică - I.N.S., Consiliul Concurenţei, etc.), (-Ministerul Administraţiei şi Internelor - M.A.I., Direcţia Naţională Anticorupţie - D.N.A, instanţe judecătoreşti de orice grad şi parchetele aferente, numai în cazul în care se face referire nominal la un operator de transport/întreprindere, indicându-se dosarul sau lucrarea care face obiectul cercetării penale în cauză). 

Lista categoriilor de documente gestionate, potrivit legii:

-licenţa de transport;

-copia conformă a licenţei de transport;

-certificat de transport în cont propriu;

-copia conformă a certificatului de transport în cont propriu;

-certificat de competenţă profesională;

-licenţa de traseu;

-licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier:

-activităţi desfăşurate de autogară;

-activităţi de intermediere a operatorilor de transport rutier public.

 

Pentru a accesa pagina cu Rapoarte privind activitatea de asigurare a transparentei precum si Rapoartele privind liberul acces la informatiile de interes public (conform legii nr. 544/2001), faceti click aici.