Informare privind restituirea de accize 2018

Legislație
 • O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
 Instructiuni privind completarea fisierului in excel si pregatirea fisierului in format CSV necesare genererarii Anexei 2 la Hotararea nr. 549/2018

  Ce insemana fisier excel (.xlsx)?

  Fisierul in format .xlsx este destinat organizarii datelor in randuri si coloane. Acest fisier se descarca pentru un trimestru calendaristic. Acest fisier se completeaza pentru fiecare trimestru in parte.

  Ce inseamna fisier CSV?

  Fisierele in format CSV (Comma separated  values), organizeaza datele cuprinse in acest fisiser prin delimitare cu virgule.

  Cum se completeaza fisierul excel cuprinzand vehiculele eligibile, descarcat din sistemul informatizat?

  Pasul 1

  Se descarca fisierul in calculator de la sectiunea “Generare Documente” butonul “Generare Desfasurator al alimentarilor personalizat in format editabil (.xlsx)”;

  Pasul 2

  In fisierul descarcat se vor completa datele privind alimentarile  efectuate conform capului de tabel existent, dupa cum urmeaza:

  A In coloana “Modul de alimentare” se selecteaza o valoare din lista de selectie, respectiv:

  • SD daca alimentarea este efectuata la o statie de distributie;
  • RP daca alimentarea este efectuata de la rezervorul propriu prin dispersor;

  B In coloana “Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel” se completeaza seria cardului de alimentare sau nr. rezervorului.

    FORMATARE COLOANA:

  IMPORTANT:

  1. Daca Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel este format  dintr-un numar din mai mult de 10 cifre, respectivul numar se va completa intre paranteze drepte “[ ]”  Ex. [787845214575652314]
   Rezultat: Numarul este afisat in totalitate dupa generarea Anexei nr. 2.
  2. Daca Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel este format    dintr-un numar  din mai putin de 10 cifre se completeaza fara paranteze patrate
   Ex. 787845214
  3. Daca Nr. de identificare/inventar al rezervorului / nr. card / inel contine cel putin o litera sau caracter special  (-, /, \, |, etc.) nu se vor folosi paranteze patrate  [ ]

  C In coloana “Nr. de inmatriculare” se selecteaza o valoare din lista de selectie existenta in aceasta coloana, respectiv se alege din lista nr. de inmatriculare al vehiculului alimentat;

    IMPORTANT: In cazul in care un operator nu regaseste un vehicul in acesta lista, vehicul considerat eligibil, operatorul transmite o sesizare pe adresa de e-mail sesizari.accize@arr.ro

  D In coloana “Serie sasiuNU se aduc modificari, avand in vedere ca seria de sasiu se autocompleteaza la selectia unui vehicul.

  E In coloana “Furnizor combustibil ” se completeaza denumire furnizorului de combustibil cu litere majuscule fara diacritice si fara semne de punctuatie ( punct , virgula, apostrof, cratima, ghilimele, semnul exaclamarii, etc.)

  F In coloana “Statia de alimentare” se completeaza denumirea statiei unde a fost efectuata alimentarea cu litere majuscule fara diacritice si fara semne de punctuatie ( punct , virgula, apostrof, cratima, ghilimele, semnul exaclamarii, etc.)

  G In coloana “Data alimentarii” se selecteaza o data de alimentare din lista de selectie, data alimentarii reprezinta alimentarile zilnice efectuate de un vehicul intr-un trimestru calendaristic.

    IMPORTANT: Nu se adauga date calendaristice care nu corespund trimestrului respectiv.

  H In coloana “Cantitatea” se completeaza cantitatea alimentata asa cum se regaseste in anexele la facturile emise de statiile de distributie sau in raportul emis de dispersorul electronic.

    FORMATARE COLOANA: Numar cu doua zecimale, separatorul de zecimale trebuie sa fie punctul

  I In coloana “Factura nr./data”se completeaza nr. facturii si data facturii.

    FORMATARE COLOANA: aaaa-ll-zz (yyyy-mm-dd) Ex. 2018-03-31

  J In coloana “KM” se completeaza asa cum se regaseste in anexele la facturile emise de statiile de distributie sau in raportul emis de dispersorul electronic.

    FORMATARE COLOANA: Numar.

  Pasul 3

  Pregatirea fisierului in format CSV (Comma separated  values), respectiv (Separat de virgule).

  Dupa completarea tuturor informatiilor conform descrierilor anterioare se salveaza  fisierul  denumit RO101010_2018_1_desfasurator.xlsx  ca fisier de tip CSV accesand meniul File/Fisier -> Save as/Salvare ca -> Save as type/Salvare cu tipul si se selecteaza CSV ( Comma Delimited) (*.csv)  sau CSV( Separat de virgule) (*.csv)  rezultand RO101010_2018_1_desfasurator.csv

   

    INFOGRAFIC

  Imagini privind salvarea fisierului CSV se regasesc la sectiunea GENERAREA SI TRANSMITEREA FISIERELOR din Instructiuni privind utilizarea sistemului informatizat pentru restituirea de accize.

 Instrucțiuni pentru restituirea de accize pentru operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene

In sensul art. 5 alin. (4) din H.G. 549/2018 operatorii economici licentiati in alte state membre pot sa solicite ei insisi restituirea accizelor ori sa isi desemneze un reprezentant in acest sens, persoana fizica sau juridica.

In vederea restituirii de accize pentru un trimestru calendaristic, operatorul economic /reprezentantul transmite pe suport de hartie la Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. Sediul Central, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti, urmatoarele documente :

  1. Cererea de restituire - in original;

  1.1 La denumirea operatorului economic/reprezentantului se completeaza atat denumirea operatorului solicitant al restituirii de accize, cat si denumirea reprezentantului desemnat conform imputernicirii.
  1.2 La numarul de ordine din registrul comertului se completeaza numarul eliberat de autoritatea competenta emitenta a documentului de inregistrare fiscala atat pentru operatorul economic, cat si pentru reprezentantul desemnat in cazul in care acesta este  persoana juridica.
  1.3 La adresa se completeaza adresa completa atat a operatorului economic, cat si a reprezentantului desemnat.
  1.4 La codul de inregistrare fiscala/codul de inregistrare in scopuri de TVA se completeaza atat codul de identificare fiscala al operatorului economic, cat si codul de identificare fiscala al reprezentantului desemnat daca acesta este persoana juridica.
  1.5 Se completeaza datele contului bancar, respectiv codul IBAN unde se efectueaza plata sumei de restituit.

  La rubrica Numele si prenumele se completeaza atat numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic solicitant, cat si numele si prenumele reprezentantului desemnat conform imputernicirii.

  2. Borderoul alimentarilor - in original;

  Se completeaza denumirea operatorului economic solicitant, cat si denumirea reprezentantului desemnat;
  Se completeaza codul de inregistrare fiscala al operatorului economic solicitant, cat si codul de inregistrare fiscala al reprezentantului desemnat daca acesta este persoana juridica.
  In rubrica modul de alimentare din tabel, se completeaza SD, intrucat operatorii economici licentiati in alte state membre pot solicita restituirea de accize pentru alimentarile efectuate numai la statiile de distributie.

  La rubrica Numele si prenumele reprezentantului legal se completeaza numele si prenumele reprezentantului legal al operatorului economic solicitant, cat si numele si prenumele reprezentantului desemnat conform imputernicirii.

  3. Imputernicirea si acceptul privind desemnarea ca reprezentant - in original si in doua exemplare;

  Se completeaza cu majuscule, complet si corect, se semneaza de catre operatorul economic solicitant si de catre reprezentantul desemnat conform imputernicirii.


  IMPUTERNICIREA prin care este desemnat reprezentantul operatorului economic se transmite în original și în două exemplare, având în vedere și prevederile art. 1 alin. (4) din Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, aprobată prin O.M.F.P nr. 3.320 din 2018 .

  ACCEPTUL privind desemnarea conform art. 5 alin. (4) din H.G. nr. 549/2018 se transmite intr-un singur exemplar original.

  4. Declaratie privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), g) si h) -  in original;

  Aceasta declaratie se completeaza si se semneaza de catre operatorul economic solicitant si de catre reprezentantul desemnat conform imputernicirii.

  5. Certificatul de inregistrare fiscala/inregistrare in scopuri de TVA* - in copie;

  6. Dovada detinerii contului bancar unde se solicita restituirea - in copie;

  7. Facturile de achizitie a motorinei - in copie;

  8. Contractul/Contractele, încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor* - in copie;

  9a. Declaratie privind efectuarea transportului in cont propriu -  in original;

  Aceasta declaratie se completeaza si se semneaza de catre operatorul economic solicitant si de reprezentantul desemnat, numai in cazul in care operatorul economic solicitant efectueaza transportul rutier international de marfuri in cont propriu cu vehiculele pentru care solicita recuperarea de accize.

  9b. Scrisorile de transport prevăzute în Convenţia privind contractul pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pe şosele - C.M.R., aferente transporturilor pentru care solicită restituirea, numai în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu - in copie;

*) Documentele se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize. Orice modificare ulterioară a informaţiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de restituire de accize ulterioare datei la care a intervenit modificarea.

 

 

Mai multe informații utile aici