Întrebări frecvente

Ce fel de activităţi se pot desfăşura cu autovehicule care prin construcţie şi echipare au 8+1 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto’’?

În conformitate cu prevederile art. II, pct. 7 din OUG nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, se pot efectua cu astfel de autovehicule numai transport în regim de închiriere prevăzut în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Mai multe detalii

Care sunt condiţiile de autorizare a unei şcoli de conducători auto?

Autorizarea şcolilor de conducători auto se face în conformitate cu prevederile art. 6 din Normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto prevăzute în anexa nr. 2 la O.M.T.I. nr. 1019/2009:

Mai multe detalii

Care sunt condiţiile de autorizare a instructorului auto?

În conformitate cu prevederile art. 4814 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/205 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, instructorul de pregătire practică prevăzut la alin.(1)

Mai multe detalii

Cum se poate obţine certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri sau persoane?

Certificatul de competenţă profesională pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de mărfuri sau persoane se poate obţine în urma efectuării unui curs la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, curs care se finalizează cu un examen.

Mai multe detalii