S.I.R. - Legislaţie

ORDIN nr. 1181 din 19.08.2019

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin [19 August 2019]

ORDIN nr. 1737 din 09.11.2018

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin [09 Noiembrie 2018]

OMT nr. 1.679/2017

OMT nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră [20 Noiembrie 2017]

ORDIN nr. 1213 din 31.07.2017

ORDINUL nr. 1213 din 31.07.2017 pentru aprobarea componenței Comisiei de atestare, disciplină, și soluționare a contestațiilor [31 Mai 2017]

LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017

LEGEA nr. 130 din 31 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră [31 Mai 2017]

ORDIN nr. 606 din 31 mai 2017

ORDINUL nr. 606 din 31 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului - cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului - verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră [31 Mai 2017]

ORDIN nr. 478 din 2 mai 2017

ORDINUL nr. 478 din 2 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016 [02 Mai 2017]

ORDIN nr. 477 din 2 mai 2017

ORDINUL nr. 477 din 2 mai 2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 [02 Mai 2017]

ORDIN nr. 762 din 30 august 2016

ORDINUL nr. 762 din 30 august 2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, nspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor rovenite din încasarea acestora [30 August 2016]

ORDIN nr. 691 din 11 august 2016

ORDIN nr. 691 din 11 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră [11 August 2016]

ORDIN nr. 656 din 5 august 2016 (*actualizat*)

ORDINUL nr. 656 din 5 august 2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră [05 August 2016]

ORDIN nr. 655 din 5 august 2016 (*actualizat*)

ORDINUL nr. 655 din 5 august 2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor [05 August 2016]

ORDIN nr. 656 din 5 august 2016

ORDIN nr. 656 din 5 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră [05 August 2016]

ORDIN nr. 655 din 5 august 2016

ORDIN nr. 655 din 5 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor [05 August 2016]

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră [16 Iunie 2016]

Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016

Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră din 26.01.2016 [26 Ianuarie 2016]

O.M.T. nr. 673/25.05.2015

O.M.T. nr. 673/25.05.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala a audiotrilor de siguranta rutiera, a tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranta rutiera, precum si a contractelor-cadru care se incheie de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera. [25 Mai 2015]

O.M.T.I. nr. 358/2012

O.M.T.I. nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere [04 Mai 2012]

O.M.T.I. nr. 480/2011

O.M.T.I. nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditoria de siguranță rutieră; [20 Iulie 2011]

O.M.T.I. nr. 792/2010

O.M.T.I. nr. 792/2010 pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera; [06 Octombrie 2010]

Directiva 2008/96/CE

Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere; [19 Noiembrie 2008]

Legea nr. 265/2008

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră actualizata. [07 Noiembrie 2008]