S.I.R. - Legislaţie

Ordinul nr. 2426/2022

Ordinul nr. 2426/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 762/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora
Mai multe detalii

Ordinul nr. 2263/2022

Ordinul nr. 2263/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră
Mai multe detalii

Ordinul nr. 2262/2022

Ordinul nr. 2262/2022 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră
Mai multe detalii

Ordinul nr. 2261/2022

Ordinul nr. 2261/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

Mai multe detalii

Ordinul nr. 2260/2022

Ordinul nr. 2260/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

Mai multe detalii

Ordinul nr. 2259/2022

Ordinul nr. 2259/2022 pentru modificarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

Mai multe detalii

Ordonanţa nr. 3 din 2022

O.G. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
Mai multe detalii

ORDIN nr. 1219 din 13.09.2021

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin
Mai multe detalii

ORDIN nr. 1120 din 25.08.2021

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin
Mai multe detalii

ORDIN nr. 1181 din 19.08.2019

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin
Mai multe detalii
Pag. 1 din 2 | Art./pag.: 10 | Nr. total art.: 18