Transport în regim de închiriere

  • Ordinul nr. 918/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  • Metodologia de autorizare şi efectuare a transportului în regim de închiriere, care intra în vigoare în data de 15 iunie 2019 conform prevederilor art.IV alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.21/2019, se poate vizualiza aici.
  • Erată privind modificarea alin.(9) al art.5 şi introducerea alin.(10) al art.5 din Metodologia de autorizare şi efectuare a transportului în regim de închiriere se poate vizualiza aici.