Legislaţie naţională

Legi

Legea nr. 109/2014

Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere [11 Iulie 2014]

LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)

Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 265 din 7 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

[23 August 2012]

Legea nr. 18/2012

Legea nr.18/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [06 Ianuarie 2012]

Legea nr. 8/2012

Legea nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti [06 Ianuarie 2012]

LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007

Lege nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; [19 Aprilie 2007]

Legea nr. 51/2006

Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice [08 Martie 2006]

LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003

Lege nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare; [28 Ianuarie 2003]

LEGE nr. 439 din 27 iunie 2002

Legea nr. 439/2002 pentru ratificarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare; [17 Iulie 2002]

LEGE nr. 31 din 18 mai 1994

Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările și completările ulterioare; [31 Mai 1994]

Ordonanţe ale Guvernului

Ordonanta nr. 11/2013

Ordonanta nr. 11/2013 pentru modificare OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere [27 Februarie 2013]

ORDONANȚĂ nr. 27 din 31 august 2011

Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; [02 Septembrie 2011]

Ordonanta nr. 26/2011

Ordonanta nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [31 August 2011]

Ordonanta nr. 21/2011

Ordonanta nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti [30 August 2011]

Ordonanta 8/2011

Ordonanta 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi [31 Ianuarie 2011]

Ordonanta 5/2011

Ordonanta 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier [31 Ianuarie 2011]

OG nr. 21 din 29 august 2009

OG nr. 21 din 29 august 2009 aprobata prin Legea 52/2010, pentru modificarea şi completarea OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora [29 August 2009]

ORDONANȚA nr. 37 din 7 august 2007

Ordonanţa nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările și completările ulterioare; [07 August 2007]

Hotărâri de Guvern

HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere; [05 Decembrie 2016]

HG nr. 879/2016

HG nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere [05 Decembrie 2016]

HG nr. 15/2015

H.G. nr. 15/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor [14 Ianuarie 2015]

HG nr. 1289 /2011

HG nr. 1289 /2011, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier [27 Decembrie 2011]

HG nr. 1088 /2011

HG nr. 1088 /2011, privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [02 Noiembrie 2011]

HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008

HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008, privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania [28 Octombrie 2008]

HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007

Hotărârea nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România; [15 Noiembrie 2007]

HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007

HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România [26 Septembrie 2007]

HOTĂRÎRE Nr. 951 din 28 noiembrie 1995

Hotărârea nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional; [11 Decembrie 1996]

Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2021

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport; [07 Ianuarie 2021]

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 25 iunie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, cu modificările și completările ulterioare; [01 Iulie 2019]

OUG nr. 14/2014

OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal [02 Aprilie 2014]

OUG nr. 101/2013

OUG nr. 101/2013 pentru modificarea OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [30 Octombrie 2013]

Ordine ale Ministrului

ORDIN nr. 1.151/1.752/2021

ORDIN nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor [06 Septembrie 2021]

OMTI nr. 1.049/2021

OMTI nr. 1.049/2021 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 [16 August 2021]

ORDIN nr. 969 din 12 iulie 2021

Ordinul nr. 969/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport. [22 Iulie 2021]

ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020

Ordinul nr. 1033/2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă; [23 Iunie 2020]

OMT nr. 1182/2019

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere [30 August 2019]

OMT nr. 918/2019

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. [05 Iunie 2019]

ORDIN nr. 1.236/6.509/126/2018

Ordinul nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; [18 Ianuarie 2019]

OMT nr. 1.679/2017

OMT nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră [15 Decembrie 2017]

ORDIN nr. 459 din 24 aprilie 2017

Ordinul nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf; [09 Mai 2017]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 37/2016

Ordin al ministrului transporturilor nr. 37 din 25 ianuarie 2016 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. [25 Ianuarie 2016]

Anexele nr. 1-8 la OMT nr. 1214/2015

Anexele nr. 1-8 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. [08 Decembrie 2015]

OMT nr. 1214/2015

OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. [08 Decembrie 2015]

ORDIN nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015

ORDIN nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare; [04 Decembrie 2015]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1001/2015

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1001/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011. [08 Septembrie 2015]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 64/2015

Ordin al ministrului transporturilor nr. 64/2015 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere [29 Ianuarie 2015]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 75/2014

Ordin al ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere [12 Februarie 2014]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1567/2013

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 [30 Decembrie 2013]

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1262/1393/2013

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1262/1393/2013, a Normelor privind procedura de agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor precum si a Normelor privind procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor precum si persoanele desemnate sa efectueze controlul [05 Decembrie 2013]

ORDIN nr. 1.257 din 10 octombrie 2013

Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor; [02 Decembrie 2013]

Ordinul comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3310/2013 si al ministrului transporturilor nr. 1365/2013

Ordinul comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3310/2013 si al ministrului transporturilor nr. 1365/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean [31 Octombrie 2013]

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii [10 Octombrie 2013]

OMT nr. 733/2013

OMT nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere [31 Mai 2013]

ORDIN nr. 733 din 25 aprilie 2013

ORDIN nr. 733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare; [13 Mai 2013]

ORDIN comun MAI si MTI

ORDIN comun MAI si MTI privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean [13 Noiembrie 2012]

O.M.T.I. nr. 358/2012

O.M.T.I. nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere [14 Mai 2012]

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; [02 Decembrie 2011]

OMTI 980/2011

OMTI 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, stabilite prin OG 27/2011 privind transporturile rutiere. [02 Decembrie 2011]

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările aduse de către OMTI nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012 [30 Noiembrie 2011]

OMTI 480/2011

OMTI 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera, a tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranta rutiera, precum si a contractelor-cadru care se incheie de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera [20 Iulie 2011]

OMTI nr. 1104 din 27 octombrie 2009

OMTI nr. 1104 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. [27 Octombrie 2009]

Ordinul OMTI nr. 1019/2009

Ordinul OMTI nr. 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei [12 Octombrie 2009]

OMT 1548/2008

OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto [16 Ianuarie 2009]

ORDIN nr. 3 din 7 ianuarie 2008

Ordinul nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare; [16 Ianuarie 2008]

OMT nr. 3/2008

OMT nr. 3/2008, pentru aprobarea normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto, care efectueaza transport de persoane in regim de taxi, sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi [16 Ianuarie 2008]

OMIRA nr. 353/2007

OMIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 [03 Decembrie 2007]

OMT nr. 972/2007

OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local [27 Noiembrie 2007]

Ordinul MAI nr. 353/2007

Ordinul MAI nr. 353/2007, privind aprobarea pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 [23 Noiembrie 2007]

OMT nr. 604/2007

OMT nr. 604/2007 pentru modificarea OMT nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier precum si OMT nr. 640/ 2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase [20 August 2007]

Ordinul nr. 516/2007

Ordinul nr. 516/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003, privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia. [12 Iulie 2007]

Ordinul nr. 521/2007

Ordinul nr. 521/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003 privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit. [03 Aprilie 2007]

Ordinul nr. 174/2007

Ordinul nr. 174/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean [16 Martie 2007]

Ordinul nr. 134/2007

Ordinul nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean [30 Ianuarie 2007]

OMTCT nr. 1934/2006

OMTCT nr. 1934/2006 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, aprobat prin OMTCT nr. 1044/2003 [16 Noiembrie 2006]

ORDIN nr. 2.258 din 2005

ORDIN nr. 2.258 din 2005 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei [28 Decembrie 2005]

ORDIN nr. 2.156 din 9 decembrie 2005

Ordinul nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare; [21 Decembrie 2005]

OMTCT nr. 1044/2003

OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile navigabile interioare al marfurilor periculoase [18 Decembrie 2003]

ORDIN nr. 458 din 27 martie 2002 (*actualizat*)

Ordinul nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, cu modificările și completările ulterioare; [27 Martie 2002]

ORDIN Nr. 254 din 29 iulie 1996

Ordinul nr. 254/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional; [29 August 1996]

Protocoale şi metodologii