Hotărâri de Guvern

HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere; [05 Decembrie 2016]

HG nr. 879/2016

HG nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere [05 Decembrie 2016]

HG nr. 15/2015

H.G. nr. 15/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor [14 Ianuarie 2015]

HG nr. 1289 /2011

HG nr. 1289 /2011, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier [27 Decembrie 2011]

HG nr. 1088 /2011

HG nr. 1088 /2011, privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [02 Noiembrie 2011]

HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008

HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008, privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania [28 Octombrie 2008]

HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 26 septembrie 2007

Hotărârea nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România; [15 Noiembrie 2007]

HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007

HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România [26 Septembrie 2007]

HOTĂRÎRE Nr. 951 din 28 noiembrie 1995

Hotărârea nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional; [11 Decembrie 1996]