GDPR

Responsabilul cu protecția datelor

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București
Telefon: 0732.668.083, Fax: 021 318 21 00
E-mail: dpo@arr.ro

SARCINILE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR

CERERE pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal

CERERE pentru exercitarea dreptului la opoziție

DREPTURILE  PERSOANELOR  VIZATE

INSTRUCȚIUNI privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A ARR

Actele normative care reglementează activitatea Autorității Rutiere Române - A.R.R.,
conform cărora instituția noastră prelucrează date cu caracter personal

 • Hotărârea Guvernului  nr. 625/1998 privind organizarea si funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare, publicată Monitorul Oficial al României nr. 373 din  1 octombrie 1998;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 625 din 2 septembrie 2011;
 • O.M.T.I. nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 854 din 2 decembrie 2011;
 • O.M.T nr. 1.212/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu rectificările ulterioare, publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 867 din 20 noiembrie 2015;
 • O.M.T nr. 1.213/2015 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 856 din 18 noiembrie 2015;
 • O.M.T nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu rectificările ulterioare, publicat în  Monitorul Oficial al României nr. 903 din 4 decembrie 2015;
 • Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificările și completările ulterioare, publicată Monitorul Oficial al României nr. 45 din 28 ianuarie 2003;
 • O.M.T nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectuează transport in regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 16 ianuarie 2008;
 • Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0051-0071;
 • Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la exercitarea transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0072-0087;
 • Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 300 din 14.11.2009 pag. 0088-00105.