Programul sesiunilor de examinare teoretica din data de 27.01.2024 si 28.01.2024

In atentia candidatilor programati la examen

ORELE AFISATE în programul sesiunilor de examinare teoretică REPREZINTĂ ORELE DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR de către candidati, pentru generarea codului numeric în vederea sustinerii examenelor în platforma informatizată.

Prin urmare, ACEASTA NU ESTE ORA DE ÎNCEPERE EFECTIVĂ A EXAMENULUI, aceasta modificându-se în functie de abilitătile candidatilor, si anume:

  • Accesarea chestionarului de examen;
  • Abilitatea de a folosi dotările tehnice (computer/tabletă);
  • Timpul aferent rezolvării chestionarului de examen, etc.

Accesul in sala de examen a candidatior care sustin examene pentru manager de transport marfă, persoane, taxi și închiriere, consilieri de siguranță, instructori de conducere auto, profesori de legislație rutieră se va efectua in baza:

  • actului de studii în original SAU
  • copiei legalizate a actului de studii SAU
  • adeverinței eliberate de unitățile de învățământ, în original

împreuna cu celelalte documente necesare susținerii examenelor.

Eliberarea certificatelor pentru manageri de transport marfa, persoane, taxi si inchiriere respectiv consilieri de siguranta, la nivelul Agențiilor Teritoriale ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. se face numai dupa prezentarea, dupa caz a:

  • actului de studii in original SAU
  • copiei legalizate a actului de studii SAU
  • adeverinței eliberate de unitățile de învățământ, în original

pentru confruntarea documentului care va fi depus la dosar impreuna cu celelalte documente necesare eliberarii.