Programul sesiunilor de examinare teoretica din data de 29.06.2024 si 30.06.2024

In atentia candidatilor programati la examen

ORELE AFISATE în programul sesiunilor de examinare teoretică REPREZINTĂ ORELE DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR de către candidati, pentru generarea codului numeric în vederea sustinerii examenelor în platforma informatizată.

Prin urmare, ACEASTA NU ESTE ORA DE ÎNCEPERE EFECTIVĂ A EXAMENULUI, aceasta modificându-se în functie de abilitătile candidatilor, si anume:

  • Accesarea chestionarului de examen;
  • Abilitatea de a folosi dotările tehnice (computer/tabletă);
  • Timpul aferent rezolvării chestionarului de examen, etc.

Accesul in sala de examen a candidatior care sustin examene pentru manager de transport marfă, persoane, taxi si închiriere, consilieri de sigurantă, instructori de conducere auto, profesori de legislatie rutieră se va efectua in baza:

  • actului de studii în original SAU
  • copiei legalizate a actului de studii SAU
  • adeverin?ei eliberate de unitătile de învătământ, în original

împreuna cu celelalte documente necesare sustinerii examenelor.

Eliberarea certificatelor pentru manageri de transport marfa, persoane, taxi si inchiriere respectiv consilieri de siguranta, la nivelul Agentiilor Teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. se face numai dupa prezentarea, dupa caz a:

  • actului de studii in original SAU
  • copiei legalizate a actului de studii SAU
  • adeverintei eliberate de unitătile de învătământ, în original

pentru confruntarea documentului care va fi depus la dosar impreuna cu celelalte documente necesare eliberarii.