Tarife

Tarife pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Româna - ARR aprobate prin OMTCT nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Româna – ARR cu modificari ulterioare

Tarife pentru eliberarea de licente/certificat de transport în cont propriu/autorizatii de transport, de atestate/ certificate profesionale/cartele tahografice si de documente de control:

Eliberarea licentei comunitare pentru transportul de marfuri, eliberarea licentei comunitare pentru transportul de persoane, eliberarea certificatului de transport în cont propriu, eliberarea autorizatiei de transport, precum si eliberarea licentei comunitare pentru transportul de marfuri, eliberarea licentei comunitare pentru transportul de persoane, eliberarea certificatului de transport în cont propriu sau a autorizatiei de transport ocazionata de suspendarea celei eliberate initial - pentru o bucata

tarif pentru 10 ani 706 lei

Eliberarea copiei conforme a licentei comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) pentru transport rutier de marfuri ori de persoane, precum si eliberarea copiei conforme a licentei comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu ocazionata de suspendarea celei eliberate initial - pentru o bucata

tarif pentru un an 260 lei

Eliberarea copiei conforme a autorizatiei de transport pentru transport rutier de vehicule defecte sau avariate, precum si eliberarea copiei conforme a autorizatiei de transport ocazionata de suspendarea celei eliberate initial - pentru o bucata

*) Tarif inclusiv pentru eliberarea copiei conforme a licentei comunitare solicitate de operatorii de transport pentru vehicule având masa totala maxima autorizata mai mica sau egala cu 3,5 tone cu care se efectueaza transport rutier de vehicule defecte sau avariate.

tarif pentru un an 64 lei*
Eliberarea licentei de traseu judetean pentru autovehiculele active necesare efectuarii traseului, pentru o cursa tarif pentru un an

42 lei

Eliberarea licentei de traseu interjudetean - pentru o cursa tarif pentru un an 130 lei
Eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara, eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, precum si eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara, eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, ocazionata de suspendarea celei eliberate initial - pentru o bucata tarif pentru 5 ani 3.546 lei
Înlocuirea licentei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a autorizatiei de transport, a copiei conforme a licentei comunitare, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a autorizatiei de transport, a licentei de traseu sau a licentei pentru activitati conexe transportului rutier, ocazionata de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii operatorului de transport/întreprinderii, a adresei sediului/domiciliului acestuia ori a numarului de înmatriculare a vehiculului tarif pentru o bucata 117 lei
Eliberarea sau vizarea atestatelor ori a certificatelor profesionale, înlocuirea autorizatiilor pentru scoli de conducatori auto, a atestatelor ori certificatelor profesionale ocazionata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori ocazionata de schimbarea adresei sau a numelui titularului, precum si prelungirea valabilitatii certificatului A.D.R., extinderea valabilitatii certificatului A.D.R. ori înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto ocazionata de dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionata de schimbarea numelui titularului, precum si activitatea de documentare, consultanta si actualizare de date tarif pentru o ora - pentru o bucata 41 lei
Eliberarea certificatelor profesionale pentru conducatori auto - tip cartela (tarif pentru 5 ani) sau eliberarea acestora ocazionata de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celor eliberate sau ocazionata de schimbarea numelui titularului ori orice alta modificare necesara tarif pentru o bucata

64 lei

Înlocuirea certificatelor profesionale pentru conducatorii auto ca urmare a eliberarii celor tip cartela tarif pentru o bucata 39 lei
Avizarea programelor scolare pentru scolile de conducatori auto - pentru o categorie sau subcategorie, precum si avizarea programelor de învatamânt ale cursurilor de pregatire profesionala în vederea atestarii conducatorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere tarif pentru o bucata 82 lei
Eliberarea cartelelor tahografice - pentru o bucata (tarif pentru 5 ani), precum si înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006 tarif pentru o bucata 239 lei
Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice, conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006 tarif pentru o bucata 212 lei
Eliberarea documentului de control Interbus, a documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic national, precum si a documentului de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale UE sau servicii ocazionale sub forma cabotajului tarif pentru un carnet 58 lei
Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont propriu în trafic international între statele membre UE - pentru o bucata tarif pentru un an 112 lei
Eliberarea/Vizarea autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, precum și eliberarea autorizației pentru transportul în regim de închiriere ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial - pentru o bucată tarif pentru 5 ani 353 lei
Eliberarea copiei conforme a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere împreună cu două ecusoane, precum și eliberarea copiei conforme a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial împreună cu două ecusoane - pentru o bucată tarif pentru 5 ani 500 lei
Înlocuirea autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, a copiei conforme a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere împreună cu două ecusoane, ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare a autoturismului .  tarif pentru o bucata 117 lei

NOTĂ: Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă diferită de cea prevăzută în prezenta anexă, se stabileşte ca multiplu lunar al tarifului perceput pentru un an.

Tarife pentru eliberarea autorizatiei de scoala de conducatori auto si pentru mentinerea valabilitatii acesteia
I. Eliberare autorizatie     
a) eliberarea primei categorii (tarif pe un an) 400 lei
b) fiecare dintre categoriile acordate suplimentar   200 lei
II. Alte tarife    
c) fiecare categorie solicitata ulterior eliberarii autorizatiei   200 lei
d) mentinerea valabilitatii autorizatiei pentru fiecare categorie (tarif pe un an) 200 lei
e) avizarea programelor scolare pentru scolile de conducatori auto - pentru o categorie sau subcategorie, precum si avizarea programelor de învatamânt ale cursurilor de pregatire profesionala în vederea atestarii conducatorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere tarif pentru o bucata   82 lei