Model cereri/formulare tipizate

În atentia solicitantilor de informatii publice si a petitionarilor

Nota in atentia solicitantilor de informatii publice si a petitionarilor, asa cum sunt definite aceste categorii, respectiv de Legea nr. 544/2001 (actualizata) – privind liberul acces la informatiile de interes public si O.G.R. nr. 27/2002 (actualizata) – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.

In cazul in care va adresati institutiei noastre va rugam sa respectati prevederile actelor normative mentionate in continuare:

 1. Legea nr. 544/2001 (actualizata) privind liberul acces la informatiile de interes public:
  ART. 6
  (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publica la care se adresează cererea;
  b) informaţia solicitată, astfel încât sa permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informatiei de interes public;
  c) numele, prenumele şi semnatura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea răspunsului.
 2. O.G.R. nr. 27/2002 (actualizata) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata prin Legea nr. 233/2002:
  ART 7
  Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
 3. Aveti posibilitatea utilizarii urmatoarelor formulare de cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative:

         - cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

         - reclamație administrativă (1) conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

         - reclamație administrativă (2) conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

In consecinta, in cazul in care nu sunt respectate prevederile legale, mai sus mentionate :

 1. solicitantilor de informatii publice nu li se vor putea formula raspunsurile la cererile adresate;
 2. petitionarilor urmeaza sa nu li se ia in considerare solicitarea si sa li se claseze petitia ;

In speranta unei bune colaborari, va asiguram de intreaga noastra solicitudine si va multumim pentru intelegere.