Despre Autoritatea Rutieră Română - ARR

Conform H.G. nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerul Transporturilor pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal:

  1. licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care efectuează activitaţi conexe transportului rutier;
  2. eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale;
  3. certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu;
  4. autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto;
  5. activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă;
  6. eliberarea certificatelor / atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
  7. punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
  8. eliberarea cartelor tahografice;
  9. gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră;
  10. Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

 

Legislație Națională

 

Reglementări U.E.