Ordine ale Ministrului

ORDIN nr. 1.151/1.752/2021

ORDIN nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor
Mai multe detalii

OMTI nr. 1.049/2021

OMTI nr. 1.049/2021 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011
Mai multe detalii

ORDIN nr. 969 din 12 iulie 2021

Ordinul nr. 969/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport.
Mai multe detalii

ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020

Ordinul nr. 1033/2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă;
Mai multe detalii

OMT nr. 1182/2019

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
Mai multe detalii

OMT nr. 918/2019

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
Mai multe detalii

ORDIN nr. 1.236/6.509/126/2018

Ordinul nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Mai multe detalii

OMT nr. 1.679/2017

OMT nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră
Mai multe detalii

ORDIN nr. 459 din 24 aprilie 2017

Ordinul nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf;
Mai multe detalii

Ordin al ministrului transporturilor nr. 37/2016

Ordin al ministrului transporturilor nr. 37 din 25 ianuarie 2016 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.
Mai multe detalii
Pag. 1 din 5 | Art./pag.: 10 | Nr. total art.: 48