Reglementări UE

Codul de practici al statisticilor europene

[28 Septembrie 2011]

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009

DECIZIA COMISIEI din 14 decembrie 2009, de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere [14 Decembrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier [21 Octombrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri [21 Octombrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul [21 Octombrie 2009]

Directiva 2008/96/CE

Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere; [19 Noiembrie 2008]

Regulamentul (CE) NR. 1370/2007

Regulamentul (CE) NR. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători [23 Octombrie 2007]

Formular pentru atestarea activitatilor

Formularul pentru atestarea activitatilor in conformitate cu REGULAMENTUL (CE) nr. 561/2006 sau acordul A.E.T.R. [18 Noiembrie 2006]

Regulamentul Comisiei (CE) 2121/1998 din 02.10.1998

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) 2121/1998 din 02.10.1998, privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/1992 si (CE) 12/1998 privind documentele pentru transportul calatorilor cu autocarul si autobuzul [02 Octombrie 1998]

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, modificat prin REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 [16 Martie 1992]