Reglementări UE

Regulamentul delegat (UE) nr.886/2013

Regulamentul delegat (UE) nr.886/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră [29 Iunie 2023]

Regulamentul delegat (UE) nr.885/2013

Regulamentul delegat (UE) nr.885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE privind implementarea sistemelor inteligente de transport (STI) în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale [29 Iunie 2023]

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020

Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020

Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor [25 Mai 2020]

Codul de practici al statisticilor europene

[28 Septembrie 2011]

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009

DECIZIA COMISIEI din 14 decembrie 2009, de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere [14 Decembrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier [21 Octombrie 2009]

Pag. 1 din 2 | Art./pag.: 10 | Nr. total art.: 17