Informatii referitoare la modificarea trimestrială din anul 2024 a programului de transport interjudeţean

10 Ianuarie 2024

Conform prevederilor art.61 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin O.M.T.I. nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile programului de transport în vigoare, în vederea modificării trimestriale a programului de transport interjudeţean a cărui valabilitate a fost prelungită până la 30.06.2024 conform prevederilor O.M.T.I. nr.2300/2023, se pot depune/transmite solicitări în original la Autoritatea Rutieră Română – ARR din b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1-Bucureşti, cu respectarea următoarelor condiţii:

- Solicitările în original depuse la sediul Autorităţii Rutiere Române – ARR trebuie să fie înregistrate până la data de 26.01.2024, inclusiv, la Registratura Autorităţii Rutiere Române – ARR din b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1,Bucureşti, poarta G, parter, camera 38;
- Pentru solicitările în original transmise prin serviciu poştal la sediul Autorităţii Rutiere Române – ARR trebuie să existe dovada că au fost preluate de respectivul serviciu poştal din localitatea de expediere cel târziu în data de 26.01.2024;
- În cazul în care pe o cursă interjudeţeană există mai mulţi operatori de transport deţinători de licenţe de traseu, aceştia vor depune/transmite solicitări în original identice conform prevederilor art.61 alin.(2) din Normele metodologice mai sus mentionate;
-Solicitările în original depuse/transmise trebuie să respecte atât cazurile limitativ prevăzute la art.61 alin.(1) lit.a), b), c), d) şi e) din Normele metodologice mai sus menţionate cât şi formatul prevăzut pentru fiecare tip de modificare, respectiv:

-solicitare de înlocuire de autogări conform Anexei 1 care poate fi descărcată aici;
-solicitare de eliminare staţii/autogări conform Anexei 2 care poate fi descărcată aici;
-solicitare de modificare a zilelor din săptămână în care este efectuată cursa şi/sau a perioadei de efectuare a cursei într-un an calendaristic în sensul reducerii acestora conform Anexei 3 care poate fi descărcată aici;
-solicitare de reducere a numărului de curse conform Anexei 4 care poate fi descărcată aici;
-solicitare de modificare a capacităţii de transport conform Anexei 5 care poate fi descărcată aici.