Informatii privind modificarea anuala a programului de transport interjudetean 2013-2019 aferenta anului 2015

28 Aprilie 2015

NOTĂ privind modificarea anuală a programului de transport interjudețean 2013-2019 aferentă anului 2015

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1) litera a) din Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora programul de transport interjudețean se poate modifica de către Autoritatea Rutieră Română – ARR anual, în luna septembrie, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română – ARR operatorii de transport rutier deținători de licențe de traseu pe cursele interjudețene pentru care doresc modificări în cazurile limitativ prevăzute la alin. (1) lit. a) al articolului mai sus menționat, vor depune/transmite solicitări în original la Registratura Autorității Rutiere Române – ARR din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, camera 38, sector 1, București în perioada 06.05.2015-20.05.2015, cu respectarea următoarelor condiții:

 • Solicitările în original depuse la sediul Autorității Rutiere Române – ARR trebuie să fie înregistrate până la data de 20.05.2015 inclusiv la Registratura Autorității Rutiere Române  - ARR sau la secretariatul Autorității Rutiere Române  - ARR;
 • Pentru solicitările în original transmise prin poștă la sediul Autorității Rutiere Române – ARR trebuie să existe dovada că au fost preluate de poșta din localitatea de expediere cel târziu la data de 20.05.2015;
 • În cazul în care pe cursa interjudețeană care se dorește să fie modificată există mai mulți operatori de transport deținători de licențe de traseu, aceștia vor depune/transmite, în mod obligatoriu, solicitări identice în original;
 • Solicitările limitativ prevăzute la art. 61 alin. (1) litera a) din Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011 trebuie să respecte în mod obligatoriu formatul prevăzut pentru fiecare tip de modificare, respectiv:
  • solicitare de introducere de noi curse pe un traseu existent (Anexa 1)
  • solicitare de introducere de opriri in tranzit (Anexa 2)
  • solicitare de reducere a numărului de curse de pe un traseu existent (Anexa 3)
  • solicitare de modificare a capacității de transport (Anexa 4)
  • solicitare de modificare a zilelor și/sau a perioadei de efectuare a cursei (Anexa 5)