27 iunie 2017 – Dezbatere naţională PIN - Index de Performanţă siguranţă rutieră Siguranţa Rutieră în România – Provocări şi oportunităţi, Bucureşti

14 Iunie 2017

 

Ministry of Transport, 38 Blvd. Dinicu Golescu, Bucharest, 27th June 2017, 09:30 – 17:00

Ministerul Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, 27 Iunie 2017, 09:30 – 17:00

 

Under the High Patronage of the Minister of Transport, The Romanian Road Transport Authority, the World Bank and the European Transport Safety Council, are organizing a PIN Talk within the framework of the international road safety experts conferences.

Sub înaltul patronaj al Ministerului Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română, Banca Mondială și Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor (ETSC) organizează evenimentul PIN Talk ”Siguranța rutieră în România: Provocări și Oportunități”, cu participarea experților internaționali în domeniul siguranței rutiere.

 

The conference – Road Safety in Romania – Challenges and Opportunities – will gather decision makers, representatives from national authorities, road safety experts, NGOs and other road safety stakeholders, and counts as a knowledge-exchange event among authorities and experts in the field. The debate will address the opportunities and challenges to improve road safety in Romania, with a particular focus on the role of safety cameras, road infrastructure and the training of road users. The meeting aims at strengthening the cooperation amongst the Member States, regarding the implementation of the specific road safety measures and actions required to help the achievement of the European target of reducing the number of road collision and deaths by 50% by 2020.

 

Conferința  - Siguranţa rutieră în România – Provocări şi oportunităţi - va reuni principalii actori din domeniul siguranței rutiere, reprezentanți ai autorităților naționale, experți în siguranța rutieră, ONG-uri și alte părți interesate şi se constituie ca o platformă pentru schimb de experienţă pe linia siguranţei rutiere între experţi din domeniu şi autorităţi. Vor fi abordate oportunitățile și provocările pentru îmbunătățirea siguranței rutiere în România, punându-se accentul asupra rolului camerelor de supraveghere a traficului rutier, infrastructurii rutiere și formării conducătorilor auto. Scopul dezbaterii este de a îmbunătăţi cooperarea între statele membre ale Uniunii Europene, pe linia implementării măsurilor şi acţiunilor de siguranţă rutieră care să conducă la atingerea ţintei europene de reducere la jumătate a numărului de accidente şi decese rutiere din Europa, până în anul 2020.

 

Participation is free but seats are limited.
Participarea este gratuita dar locurile sunt limitate.

 

Simultaneous translation Romanian-English will be provided.
Interpretare simultană română-engleză va fi disponibilă.

 

Agenda will be uploaded soon.
Programul conferinței va fi disponibil in curând.

 

http://etsc.eu/27-june-2017-tools-for-saving-lives-and-preventing-injuries-safety-cameras-road-infrastructure-and-road-user-training-bucharest/