NOTA in atentia operatorilor de transport rutier care au fost declarati castigatori la egalitate de puncte in urma sedintei de atribuire a curselor din programul de transport interjudetean 2013 - 2019, din data de 27.12.2017

04 Ianuarie 2018

Având în vedere prevederile pct. 9 din Anexa 19 la Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, in vederea acordarii in mod echitabil a licentei de traseu operatorilor de transport declarati castigatori la egalitate de puncte, se vor prezenta imputernicitii operatorilor de transport rutier care au fost declarati castigatori la egalitate de puncte in data de 10.01.2018 orele 11:00 la sediul Autoritatii Rutiere Romane-ARR poarta ,,G”.din Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Împuterniciţii operatorilor de transport mai sus mentionati se vor prezenta cu:

-          împuternicire din partea firmei,

-          act de identitate;

În acest sens, va informam asupra faptului ca în cazul neprezentării dumneavoastră la data menţionată pentru cursa respectivă se va considera că sunteţi de acord ca Autoritatea Rutieră Română-ARR să procedeze in locul d-voastra la stabilirea modului de efectuare a cursei în vederea acordării echitabile a licentei de traseu.