Anunţ privind transportul rutier de persoane intre municipiul Bucuresti - Ilfov

21 Decembrie 2018

       Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) din O.U.G. nr. 35/2018 “de la data desfiinţării Autorității Metropolitane de Transport Bucureşti, atribuţiile referitoare la înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public rutier local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov”;
       Ținând cont de solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (A.D.T.P.B.I.) înregistrată la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu nr. 34957/21.12.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (A.D.T.P.B.I.) nr. 52/20.12.2018;
        Ținând seama de prevederile O.U.G. nr. 63/2015, modificată prin O.U.G nr. 5/2017 aprobată prin Legea nr. 114/2017;
       Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. prelungeşte valabilitatea licenţelor de traseu în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.

Procedura şi modalitatea de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu se pot vizualiza aici.         

Hotararea Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti Ilfov nr. 52/20.12.2018.

Adresa 2652/20.12.2018 a ADTPBI referitor la sprijinul acordat pentru continuitatea transportului public de calatori in Judetul Ilfov pana la implementarea Programului Integrat de Transport Bucuresti - Ilfov si finalizarea procedurilor de atribuire