Informații referitoare la modificarea semestriala a programului de transport interjudetean

06 Septembrie 2019

 Având în vedere prevederile art.61 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin O.M.T.I. nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea modificării semestriale din anul 2019 a programului de transport interjudeţean a carui valabilitate a fost prelungită pe perioada 01.07.2019-30.06.2023 conform prevederilor O.M.T. nr.776/2019, operatorii de transport rutier deţinători de licenţe de traseu pe curse interjudeţene au posibilitatea de a depune/transmite solicitări în original la Autoritatea Rutieră Română – ARR din b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1-Bucureşti în perioada 16.09.2019 – 04.10.2019, cu respectarea următoarelor condiţii:

-          Solicitările în original depuse la sediul Autorităţii Rutiere Române – ARR trebuie să fie înregistrate până la data de 04.10.2019, inclusiv, la Registratura Autorităţii Rutiere Române – ARR din b-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1,Bucureşti, poarta G, parter, camera 38 sau la secretariatul Autorităţii Rutiere Române – ARR;

-          Pentru solicitările în original transmise prin poşta la sediul Autorităţii Rutiere Române – ARR trebuie să existe dovada că au fost preluate de poşta din localitatea de expediere cel târziu în data de 04.10.2019;

-          În cazul în care pe cursa interjudeţeană care se doreşte să fie modificată există mai mulţi operatori de transport deţinători de licenţe de traseu, aceştia vor depune/transmite solicitări în original identice în ceea ce priveste modificarea respectivă conform prevederilor art.61 alin.(2) din Normele metodologice mai sus mentionate;

-          Solicitările în original depuse/transmise trebuie să respecte atât cazurile limitativ prevazute la art.61 alin.(1) lit.a), b), c), d) şi e) din Normele metodologice mai sus menţionate cât şi formatul prevăzut pentru fiecare tip de modificare, respectiv:

ü  solicitare de înlocuire de autogări conform Anexei 1 care poate fi descărcată aici;

ü  solicitare de eliminare staţii/autogări conform Anexei 2 care poate fi descărcată aici;

ü  solicitare de modificare a zilelor din săptămână în care este efectuată cursa şi/sau a perioadei de efectuare a cursei într-un an calendaristic în sensul reducerii acestora conform Anexei 3 care poate fi descărcată aici;

-          solicitare de reducere a numărului de curse conform Anexei 4 care poate fi descărcată aici;

-          solicitare de modificare a capacităţii de transport conform Anexei 5 care poate fi descărcată aici.