Referitor AUTORIZARE TRANSPORT ALTERNATIV pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi persoane juridice

20 Septembrie 2019

Având în vedere perioada de tranziție până la data de 01 noiembrie 2019 prevăzută la art.37 din O.U.G. nr.49/2019, în vederea evitării unui aflux de cereri pentru eliberarea autorizațiilor pentru transportul alternativ și a copiilor conforme aferente în ultimele zile ale lunii octombrie 2019 ceea ce poate duce la situații neplăcute având în vedere termenul mai sus menționat, vă rugăm să procedați la depunerea cererilor, documentației aferente și a dovezii de plată a tarifului aferent la agențiile teritoriale ale Autorității Rutiere Române – ARR în vederea eliberării autorizațiilor pentru transportul alternativ și a copiilor conforme aferente de către agențiile teritoriale.

Documentele necesare pentru eliberarea autorizației pentru transportul alternativ, a copiilor conforme ale acesteia si a ecusoanelor sunt următoarele:

 1. eliberarea autorizației pentru transportul alternativ – ATA
  1. Cerere eliberare ATA (Anexa 1) ( în original)
  2. Certificatul de înregistrare sau certificatul constatator de la Registrul Comerțului din care să reiasă domeniul de activitate (cod CAEN – 4939 sau cod CAEN - 4932) (în copie)
  3. Certificatul de atestare profesională a conducătorilor auto pentru transportul de persoane în regim de închiriere ( în copie)
  4. Certificatul de competență profesională pentru managerul de transport alternativ (în cazul persoanelor juridice) (în copie)
  5. Certificatul de atestare profesională a conducătorilor auto pentru transportul de persoane în regim de închiriere (în cazul PFA, II, IF) ( în copie)
  6. Certificatul de cazier judiciar al conducătorilor auto (valabilitate 6 luni) (în original)
  7. Certificatul de cazier judiciar al managerului de transport alternativ (în cazul persoanelor juridice) (valabilitate 6 luni) (în original)
  8. Avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ cu mențiunea “APT” (valabilitate 1 an) (în cazul persoanelor juridice) (în copie)
  9. Avizul medical și psihologic al persoanei fizice titulare cu mențiunea “APT” (valabilitate 1 an)  (în cazul PFA, II, IF ) (în copie)
  10. Dovada plății tarifului de eliberare ATA (în valoare de 300 lei) (valabilitatea maximă a ATA va fi 30.09.2022)
  11. Taxa conultanță în valoare de 41 lei
 2. eliberarea copiei conforme a autorizației pentru transportul alternativ – CC ATA
  1. Cerere eliberare CC ATA  (Anexa 2) ( în original)
  2. Autorizația pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto – ATA (în copie)
  3. Certificatele de înmatriculare și cărțile de identitate ale autoturismelor pentru care dorește eliberarea CC ATA ( în copie)
  4. Declarație pe propria răspundere (Anexa 3) privind îndeplinirea de către autoturismele nominalizate a condițiilor prevăzute la art. 19 din O.U.G. 49/2019
  5. Contractele de închiriere, contractele de comodat în forma autentificată sau contractele de leasing ale autoturismelor, după caz ( în copie)
  6. Dovada plății tarifului de eliberare CC ATA în valoare de 100 lei/an      
 3. eliberarea ecusoanelor pentru transportul alternativ – EC TA

Cele  2 ecusoane EC TA se eliberează pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil CC ATA, după prezentarea de către OTA a unui contract de afiliere încheiat cu cel puțin un operator al unei platforme digitale – OPD.

În vederea eliberării EC TA, OTA va depune o cerere (Anexa 4) însoțită de contractele de afiliere, în copie, încheiate cu cel puțin un OPD.

Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucăţi.