Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

 
- 2 posturi vacante de inspector de specialitate gradul II (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Gestiune Audit Siguranță Rutieră - Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 2 posturi vacantedeinspector de specialitate gradul II (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Periodică - Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Suplimentară - Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 1 post vacant de șef serviciu - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Colectare, Prelucrare, Analiză Date și Reglementări Tehnice - Direcţia Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 1 post vacant de economist debutant (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Contabilitate și Analiză Economică din cadrul Direcției Economice;
 
- 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Biroul Restituire Accizădin cadrul Serviciului Registrul Electronic European și Restituire Acciză - Direcţia Licențiere și Autorizare;
 
- 1 post vacant de referent debutant (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Licenţe şi Programe de Transportdin cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare;
 
- 1 post vacant de consilier juridic gradul IA (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale - Departamentul Juridic și Administrativ;
- 1 post vacant de consilier juridic gradul II (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale - Departamentul Juridic și Administrativ;
 
- 1 post vacant de consilier juridic debutant (S)- contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale - Departamentul Juridic și Administrativ;
 
- 1 post vacant de referent debutant (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagălaAgențiile Teritoriale A.R.R.ARGEȘ, PRAHOVAșiBUCUREȘTI;
 
- 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagălaAgențiile Teritoriale A.R.R. ALBA, BIHOR, DOLJ, GALAȚI, HARGHITA, HUNEDOARA, SATU-MARE, SUCEAVAșiTIMIȘ;
 
- 1 post vacant de referent specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagălaAgențiile Teritoriale A.R.R.ALBAșiILFOV.
 

Dosarele de concurs se depun la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti, până la data de 06.11.2019 ora 16:30

Anunțul complet aici