Informare privind prelungirea licențelor de traseu București -Ilfov pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

30 Decembrie 2019

     Având în vedere necesitatea asigurării continuității serviciului regulat de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și faptul că licențele de traseu emise își încetează valabilitatea în data de 31.12.2019, informăm operatorii de transport rutier deținători de licențe de traseu că pot depune solicitări de prelungire acestor licențe de traseu la Agenția Teritorială ARR București și la Agenția Teritorială ARR Ilfov.
      Modelul solicitării de prelungire a licențelor de traseu pentru cursele din programul de transport în baza căreia se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov se poate vizualiza aici.
      De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că tariful de eliberare a unei licențe de traseu pentru o cursă pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 este cel prevăzut în OMT nr. 707/2015 pentru modificarea Anexei la OMTCT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – ARR, respectiv 130 de lei pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.