Referitor AUTORIZARE şi EFECTUARE TRANSPORT ALTERNATIV

15 Ianuarie 2020

Conform prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto aprobată prin Legea nr. 204/2019, „persoanele fizice şi juridice care derulează operaţiuni ce intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de o perioadă de tranziţie până la data de 1 februarie 2020”.
În acest sens, precizăm că această „perioadă de tranziţie” se referă la faptul că pentru a facilita tuturor solicitanţilor îndeplinirea formalităţilor în vederea autorizării, până la data de 1 februarie 2020 nu erau aplicate sancţiuni de către instituţiile abilitate prevăzute la art. 29 din O.U.G. nr. 49/2019.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că data de 1 februarie 2020 nu este termen limită pentru autorizare, ci doar pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute in O.U.G. nr. 49/2019 aprobata prin Legea nr. 204/2019.
În acest sens, Autoritatea Rutieră Română - ARR recomandă ca, de la data mai sus menţionată, să nu se mai efectueze activităţi de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto fără a deţine în mod cumulativ, autorizaţie pentru transportul alternativ, copie conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ şi ecusoane.