Anunt reluare concurs din data de 14.11.2019

31 Ianuarie 2020

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R.,cu sediul în București - B-dul DinicuGolescu nr.38, sector 1, în conformitatea cu prevederile art. 39, alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publiceanunță reluarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

-2 posturi vacante de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Gestiune Audit Siguranță Rutieră - Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 2 posturi vacante de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Periodică - Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 1 post vacant de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Inspecție Suplimentară - Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 1 post vacant de șef serviciu - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă din cadrul Serviciului Colectare, Prelucrare, Analiză Date și Reglementări Tehnice - Direcţia Siguranța Infrastructurii Rutiere - Departamentul Siguranța Infrastructurii Rutiere;
 
- 1 post vacant de economist debutant (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Contabilitate și Analiză Economică din cadrul Direcției Economice;
 
- 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Biroul Restituire Acciză din cadrul Serviciului Registrul Electronic European și Restituire Acciză - Direcţia Licențiere și Autorizare;
 
- 1 post vacant de referent debutant (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Licenţe şi Programe de Transport din cadrul Direcţiei Licențiere și Autorizare;
 
- 1 post vacant de consilier juridic gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ - Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale - Departamentul Juridic și Administrativ;
 
- 1 post vacant de consilier juridic gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ - Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale - Departamentul Juridic și Administrativ;
 
- 1 post vacant de consilier juridic debutant (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ - Direcția Juridică, Petiții și Relații Internaționale - Departamentul Juridic și Administrativ;
 
- 1 post vacant de referent debutant (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ARGEȘ, PRAHOVA și BUCUREȘTI;
 
- 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ALBA, BIHOR, DOLJ, GALAȚI, HARGHITA, HUNEDOARA, SATU-MARE, SUCEAVA și TIMIȘ;
 
- 1 post vacant de referent specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Agențiile Teritoriale A.R.R. ALBA și ILFOV.
 


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 
Nr. crt.
DOCUMENTE
BAZA LEGALĂ
TERMEN
RESPONSABIL
0
1
2
3
1
SELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere.
04.02.2020
Comisia de concurs
2
COMUNICARE REZULTATESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului privind selecţia dosarelor de înscriere.
05.02.2020
 
Secretarul
comisiei de concurs
3
DEPUNERE CONTESTAŢIESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere.
06.02.2020
Candidat
4
ANALIZĂ CONTESTAŢIESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
07.02.2020
Comisia
de soluţionare a contestaţiilor
5
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
07.02.2020
Secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor
6
PROBA SCRISĂ
Susţinerea probei scrise după cel puţin 15 zile lucrătoare de la publicarea/afişarea anunţului.
 
10.02.2020
Comisia de concurs
7
NOTARE PROBĂ SCRISĂ
În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
 
 
11.02.2020
Comisia de concurs
8
COMUNICARE REZULTATEPROBA SCRISĂ
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
 
 
11.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs
9
DEPUNERE CONTESTAŢIEPROBA SCRISĂ
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
 
 
12.02.2020
Candidat
10.
ANALIZĂ CONTESTAŢIEPROBA SCRISĂ
În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 
 
13.02.2020
Comisia
de soluţionare a contestaţiilor
11.
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIEPROBA SCRISĂ
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
 
13.02.2020
Secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor
12.
INTERVIU
Susţinerea interviului în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 
 
14.02.2020
Comisia de concurs
13.
NOTARE INTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
 
 
17.02.2020
Comisia de concurs
14.
COMUNICARE REZULTATEINTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
 
 
17.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs
15.
DEPUNERE CONTESTAŢIEINTERVIU
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.
 
 
18.02.2020
Candidat
16.
ANALIZĂ CONTESTAŢIEINTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 
 
19.02.2020
Comisia
de soluţionare a contestaţiilor
17.
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIEINTERVIU
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
 
 
19.02.2020
Secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor
18.
REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului contestaţiilor la interviu.
 
 
20.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs

 

  Anunțul complet aici