Anunt reluare concurs din data de 12.11.2019

31 Ianuarie 2020

 AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R.,cu sediul în București - B-dul DinicuGolescu nr.38, sector 1, în conformitatea cu prevederile art. 39, alin. (1) și alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publiceanunță reluarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

-1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Arad - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Argeș - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Bacău - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Bihor - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Bistrița-Năsăud - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Botoșani - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Brașov - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Brăila - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Buzău - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Caraș-Severin - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Călărași - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Cluj - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Constanța - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Covasna - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Dâmbovița - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Dolj - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Galați - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Giurgiu - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Gorj - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Harghita - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Hunedoara - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Ialomița - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Iași - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Ilfov - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Maramureș - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul IA (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Mehedinți - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Mureș - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
-1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Neamț - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Olt - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Prahova - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Satu-Mare - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Sălaj - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Sibiu - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Suceava - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Timiș - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Tulcea - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Vaslui - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Vâlcea - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. Vrancea - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră;
 
- 1 post de inspector de specialitate gradul II (S) - contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagăla Agenția Teritorială A.R.R. București - Compartimentul Inspecție Siguranța Rutieră.
 
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Nr. crt.
DOCUMENTE
BAZA LEGALĂ
TERMEN
RESPONSABIL
0
1
2
3
1.
COMUNICARE REZULTATESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului privind selecţia dosarelor de înscriere.
03.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs
2.
DEPUNERE CONTESTAŢIESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere.
04.02.2020
Candidat
3.
ANALIZĂ CONTESTAŢIESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
05.02.2020
Comisia
de soluţionare a contestaţiilor
4.
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIESELECŢIE DOSARE DE ÎNSCRIERE
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
05.02.2020
Secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor

5.
PROBA SCRISĂ
Susţinerea probei scrise după cel puţin 15 zile lucrătoare de la publicarea/afişarea anunţului.
 
06.02.2020
Comisia de concurs

6.
NOTARE PROBĂ SCRISĂ
În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
 
07.02.2020
Comisia de concurs
7.
COMUNICARE REZULTATEPROBA SCRISĂ
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
 
07.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs
8.
DEPUNERE CONTESTAŢIEPROBA SCRISĂ
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
 
10.02.2020
Candidat
9.
ANALIZĂ CONTESTAŢIEPROBA SCRISĂ
În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 
11.02.2020
Comisia
de soluţionare a contestaţiilor
10.
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIEPROBA SCRISĂ
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
11.02.2020
Secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor
11.
INTERVIU
Susţinerea interviului în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 
12.02.2020
Comisia de concurs
12.
NOTARE INTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
 
13.02.2020
Comisia de concurs
13.
COMUNICARE REZULTATEINTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
 
13.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs
14.
DEPUNERE CONTESTAŢIEINTERVIU
În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.
 
14.02.2020
Candidat
15.
ANALIZĂ CONTESTAŢIEINTERVIU
În termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 
17.02.2020
Comisia
de soluţionare a contestaţiilor
16.
COMUNICARE REZULTATE CONTESTAŢIEINTERVIU
Imediat după soluţionarea contestaţiilor.
 
 
17.02.2020
Secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor
17.
REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI
În termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului contestaţiilor la interviu.
 
18.02.2020
Secretarul
comisiei de concurs
                                                                                                                
Anunțul complet aici