Măsuri CORONAVIRUS (Covid-19)

05 Martie 2020

În atenţia:
Operatorilor de transport rutier de persoane
Operatorilor economici deţinători de licenţă de autogară
Şcolilor de conducători auto
Centrelor de pregătire şi perfecţionare în domeniul transporturilor rutiere

Având în vedere cele dispuse de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, urmează ca de urgenţă să luaţi măsuri privind asigurarea de produse biocide, substanţe dezinfectante şi măşti de protecţie în autogări, mijloacele de transport călători, incintele în care îsi desfăşoară activitatea centrele de pregătire şi perfecţionare în domeniul transporturilor rutiere/şcolile de conducători auto precum şi în autovehiculele utilizate în procesul de şcolarizare.

De asemenea, urmează să intensificaţi operaţiunile de salubrizare şi dezinfecţie în mijloacele de transport călători şi în autogări (săli de aşteptare, peroane, holuri, case de bilete, grupuri sanitare, etc.) şi să respectati prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi ministrului transporturilor nr. 18/443/2008.

Totodată, urmează să afişaţi la loc vizibil materialele educative de prevenire a infecţiei cu coronavirus pe care le puteţi vizualiza mai jos: