Anunț important privind activitatea ARR și transmiterea/eliberarea documentelor

16 Martie 2020

Având în vedere decretarea Stării de Urgență și prevederile punctelor 1, 2 și 3 din  Hotărârea nr. 1/15.03.2020 a Celulei de Urgență a Autorității Rutiere Române - A.R.R. privind măsurile pentru continuarea activității în contextul situației de urgență, vă informăm că începând de luni, 16.03.2020 se aplică următoarele:

  • se suspendă activitățile cu publicul pentru registratura generală;
  • se suspendă activitățile cu publicul pentru registraturile Agențiilor Teritoriale A.R.R.;
  • actele necesare  privind eliberarea licențelor / certificatelor / copiilor conforme / autorizațiilor / atestatelor / cardurilor tahografice / documentelor  de control / ecusoanelor - se transmit numai prin serviciul poștal cu confirmare de primire;
  • solicitările  de informații publice se transmit numai la adresa de e-mail: cerere544@arr.ro;
  • petițiile se transmit numai  la adresa de e-mail:  relatii_publice@arr.ro;
  • documentele întocmite la nivelul Sediului Central/Agențiilor Teritoriale A.R.R. se transmit solicitanților (operatorilor de transport rutier / taxi / închiriere / alternativ, școlilor de conducători auto, personalului din domeniul transporturilor rutiere, etc.) - numai prin serviciul poștal cu confirmare de primire;
  • răspunsurile la solicitările de informații publice / petiții / adrese etc. se transmit prin poștă electronică sau prin serviciul poștal cu confirmare de primire, după caz.