ÎN ATENŢIA operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători la egalitate de puncte de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în urma şedinţei de atribuire electronică din data de 01.04.2020

01 Aprilie 2020

Având în vedere prevederile pct. 9 din Anexa 19 la Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cât şi măsurile luate pe perioada Stării de Urgenţă atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Autorităţii Rutiere Române - ARR conform Anunţului publicat pe site-ul www.arr.ro cu nr.8318/16.03.2020, în vederea acordării în mod echitabil a licenței de traseu operatorilor de transport declarați câștigători la egalitate de puncte, se va proceda după cum urmează:

     I. Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile art.63 din Normele metodologice aprobate prin O.M.T.I. nr.980/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după publicarea rezultatelor, aveţi obligaţia să solicitaţi eliberarea licenţei de traseu în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire,
- urmează să completaţi formularul „Solicitare licenţă de traseu” disponibil pe site-ul www.arr.ro în secţiunea „Instrucţiuni eliberare documente ARR” şi să procedaţi conform instrucţiunilor de la pct.19;
formularul„Solicitare licenţă de traseu” completat, va fi transmis prin poştă până la data de 06.04.2020, inclusiv, la agenţia teritorială ARR care urmează să elibereze licenţa de traseu, respectiv:
a)Agenţia teritorială ARR pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul operatorul dacă unul dintre capetele de traseu se află în judeţul în care îşi are sediul acesta;
b)Agenţia teritorială ARR pe a cărei raza administrativ-teritorială se află prima localitate capăt de traseu prevăzută în denumirea traseului în situaţia în care operatorul nu are sediul în unul din judeţele în care se află capetele de traseu.
 Obs: Trebuie să existe dovada că Formularele au fost preluate de poșta din localitatea de expediere cel târziu în data de 06.04.2020. 
 
    II. a) Operatorii de transport rutier declarați câștigători la egalitate de puncte pe o cursă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în urma şedinţei de atribuire electronică din data de 01.04.2020, urmează ca, după publicarea rezultatelor, să contacteze de urgenţă, telefonic sau prin e-mail, ceilalți operatori de transport rutier câștigători la egalitate de puncte pe cursa respectivă în vederea stabilirii de comun acord a modului de efectuare a acesteia.
b) În urma stabilirii de comun acord a modului de efectuare a cursei respective, fiecare operator de transport rutier declarat caştigător urmează să transmită la fax 0213134856 (până la data de 07.04.2020 inclusiv) şi ulterior prin poştă, o adresă semnată şi ştampilată de administratorul societăţii privind modul de efectuare agreat de comun acord cu ceilalţi operatori. În cazul în care adresa nu este semnată de administratorul societăţii, se va transmite anexată adresei (prin fax şi prin poştă) şi împuternicirea persoanei respective semnată şi ştampilată de administratorul societăţii.
c) în cazul în care nu veţi transmite, până la data de 07.04.2020 inclusiv, modul de efectuare agreat de comun acord cu ceilalţi operatori de transport rutier declaraţi câştigători pe cursa respectivă, se va considera că sunteţi de acord ca Autoritatea Rutieră Română-ARR să procedeze în locul d-voastră la stabilirea modului de efectuare a cursei în vederea acordării echitabile a licenţei de traseu.