REVENIRE+COMPLETARE: Anunț privind menținerea valabilității documentelor emise de A.R.R.

În atenţia:
Operatorilor de transport rutier
Operatorilor economici deţinători de licență de autogară/intermediere
Şcolilor de conducători auto
Personalului din domeniul transportului rutier/în regim de taxi/în regim de închiriere

Revenim la Comunicatul A.R.R. cu nr. 8749/18.03.2020 privind menținerea pe teritoriul României a valabilității documentelor eliberate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. care expiră în perioada Stării de Urgență, cu următoarea completare introdusă de prevederile art. 12. – (1) din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, şi anumeDocumentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență”, prin urmare, prevederile art. 12. – (1) se aplică şi documentelor eliberate de către A.R.R., respectiv:

  • Licențele comunitare și copiile conforme ale acestora;
  • Certificatele de transport în cont propriu și copiile conforme ale acestora;
  • Licențele pentru activități conexe transportului rutier -  activități desfășurate de autogări și intermediere a operațiunilor de transport rutier;
  • Autorizațiile de transportul alternativ / în regim de închiriere și copiile conforme ale acestora;
  • Autorizațiile pentru transportul rutier național contra cost și copiile conforme ale acestora;
  • Autorizațiile pentru școlile de conducători auto;
  • Atestatele/Certificatele profesionale.

28.04.2020 - Completare comunicat

  • licențele de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale care expiră pe perioada stării de urgență își mențin valabilitatea cu condiția reînnoirii contractului încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că în perioada stării de urgență Autoritatea Rutieră Română-ARR își continuă activitatea, actele necesare privind eliberarea licențelor, certificatelor, copiilor conforme, autorizațiilor, licențele de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, atestatelor, cardurilor tahografice, documentelor de control și ecusoanelor putând fi transmise prin serviciul poștal sau curierat rapid cu confirmare de primire.

Vezi comunicatele oficiale