Referitor valabilitate Certificate de clasificare pe categorii de confort/stele

16 Aprilie 2020

În atenţia:
Operatorilor de transport rutier de persoane

Vă aducem la cunoştinţă faptul că prin adresa înregistrată la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu nr.11506/16.04.2020, Registrul Auto Român – R.A. a formulat următoarele precizări:

  • Certificatele de clasificare pe categorii de confort/stele fac parte din categoria documentelor aflate sub incidenţa prevederilor art.12 din Ordonanţa militară nr.3 din 24.03.2020, în cazul acestora aplicându-se dispoziţiile conform cărora „documentele care expiră pe perioada stării de urgenţă, eliberate de autorităţile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă”.
  • La înnoirea valabilităţii unui astfel de certificat care a expirat pe durata activării stării de urgenţă, Registrul Auto Român – R.A. va aplica aceeaşi procedură ca şi când extinderea valabilităţii ar fi fost solicitată în interiorul intervalului de valabilitate al certificatului de clasificare anterior.