ACORD MULTILATERAL ADR - M326

27 Aprilie 2020

Aducem la cunoștința tuturor celor interesați faptul că România a aderat la Acord Multilateral M326 (ROFR) cu privire la inspecțiile periodice și încercările recipientelor sub presiune pentru transportul gazelor din clasa 2

În aceste condiții:

  • Prin derogare de la dispozițiile de la 4.1.6.10 și ale instrucțiunii de ambalare P200 (3) (d) (în concordanță cu Tabelele 1 și 2) și P200 (9) de la 4.1.4.1 din ADR, recipientele sub presiune care sosesc pentru a fi reumplute, cu următoarele numere ONU, pentru care a expirat termenul de efectuare a inspecției și încercării periodice, pot să fie umplute și transportate:  
-      UN 1002 AER COMPRIMAT
-      UN 1013 DIOXID DE CARBON
-      UN 1046 HELIU COMPRIMAT
-      UN 1070 PROTOXID DE AZOT
-      UN 1072 OXIGEN COMPRIMAT
-      UN 1660 MONOXID DE AZOT (OXID NITRIC) COMPRIMAT
-      UN 1956 GAZ COMPRIMAT N.S.A.
-      UN 3156 GAZ COMPRIMAT COMBURANT N.S.A.
-      UN 3157 GAZ LICHEFIAT COMBURANT N.S.A.
Toate celelalte dispoziții ale instrucțiunii de ambalare P200 rămân aplicabile.
  • Prin derogare de la dispozițiile de la 4.1.6.10 și ale instrucțiunii de ambalare P203 (8) de la 4.1.4.1 din ADR, recipientele criogenice închise care sosesc pentru a fi reumplute, cu următoarele numere ONU, pentru care a expirat termenul de efectuare a inspecției și încercării periodice, pot să fie umplute și transportate: 
-      UN 1073 OXIGEN LICHID REFRIGERAT
-      UN 1963 HELIU LICHID REFRIGERAT
-      UN 1977 AZOT LICHID REFRIGERAT
  • Toate celelalte dispoziții ale instrucțiunii de ambalare P203 rămân aplicabile.
  • Expeditorul va înscrie în documentul de transport „Transport convenit în baza secțiunii 1.5.1 din ADR (M326)”. 
  • Prezentul acord este valabil până la 31 august 2020 pentru transportul pe teritoriile părților contractante ADR semnatare ale acestui acord.
  • Până la data semnării de către România, acordul a mai fost semnat, și deci prevederile sunt aplicabile, în: Franța, Germania, Luxemburg, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Țările de Jos (Olanda), San Marino, Suedia, Spania, Ungaria, Belgia, Irlanda, Polonia, Norvegia, Portugalia și Finlanda.
  • În situația în care recipientele transportate se încadrează într-una din derogările de mai sus, recomandăm păstrarea unei copii a acordului multilateral M326 la bordul vehiculului pentru a fi prezentată cu ocazia controalelor.