Modificare conditii privind efectuarea transportului rutier international de persoane prin servicii ocazionale conform Hotararii nr. 394/2020

19 Mai 2020

În atenția:
Operatorilor de transport rutier de persoane

Având în vedere prevederile art. 4 pct. 3 și 4 din Anexa 3 Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc din Hotararea nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 410 din 18.05.2020, vă comunicăm urmatoarele:

  • Se menține suspendarea transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România.

Această suspendare nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

  1.  sunt transportate numai persoanele care au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
  2.  operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare;
  3. operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și/sau persoanele care urmează a fi transportate, ia toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.

Adresa pentru raportarea online a transportului rutier internațional prin servicii ocazionale este: https://www.raportarionlinearr.ro/rap_to/login.php