COMUNICAT privind examinarea teoretică

15 Septembrie 2020

Ținând  cont de contextul epidemiologic actual ce ne obliga la aplicarea unor măsuri recomandate la nivel național care să limiteze răspândirea virusului SARS-CoV-2,
Având în vedere prevederile O.M.E.C. nr. 5.487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, privind scenariile de funcționare a unităţilor sau a instituțiilor de învățământ preuniversitare potrivit cărora accesul persoanelor terțe în incinta unităților de învățământ este limitată/interzisă în funcție de O.M.E.C. nr. 5.487/2020,
Ținând seama de notificările transmise de către unitățile de învățământ cu privire la restricțiile/interdicțiile privind accesul terțelor persoane în incinta acestora,
Luând în considerare că examenele pentru obținerea atestatelor/certificatelor în majoritatea județelor se susțin în săli de examinare care aparțin unităților de învățământ,

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a început demersurile necesare în vederea relocării sălilor de examinare pentru a asigura continuitatea susținerii examenelor de către persoanele din domeniul transporturilor rutiere și prin urmare calendarul de examinare teoretică poate suferi în continuare modificări care sunt independente de instituția noastră.