Informare privind transportul rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul București și localitățile județului Ilfov

 

             Având în vedere necesitatea asigurării continuității serviciului regulat de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și faptul că licențele de traseu respective au ca ultimă zi de valabilitate 31.12.2020, informăm operatorii de transport rutier deținători de licențe de traseu pentru servicii regulate de transport persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov că pot depune solicitări de prelungire a valabilității acestor licențe de traseu pentru perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 la Agenția Teritorială ARR București și la Agenția Teritorială ARR Ilfov.

        Modelul solicitării de prelungire a licențelor de traseu pentru cursele din programul de transport în baza căreia se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov se poate vizualiza aici.

          De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că tariful de eliberare a unei licențe de traseu pentru o cursă este cel prevăzut în OMT nr. 707/2015 pentru modificarea Anexei la OMTCT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – ARR, respectiv 32,50 de lei pentru perioada 01.01.2021 – 31.03.2021.