ÎN ATENŢIA operatorilor de transport rutier care au fost declaraţi câştigători de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în urma şedinţei de atribuire electronică a curselor interjudeţene din data de 27.09.2021

27 Septembrie 2021

 Având în vedere prevederile pct. 9 din Anexa 19 la Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cât şi măsurile luate pe perioada Stării de Alertă atât la nivel naţional, cât şi la nivelul Autorităţii Rutiere Române - ARR, în vederea acordării în mod echitabil a licenței de traseu operatorilor de transport declarați câștigători la egalitate de puncte, se va proceda după cum urmează:

I Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile art. 63 din Normele metodologice aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, după publicarea rezultatelor, aveți obligația să solicitați eliberarea licenței de traseu în termen de 5 zile de la data ședinței de atribuire,
-urmează să completați formularul “Solicitare licență de traseu” disponibil pe site-ul www.arr.ro (https://www.arr.ro/) în secțiunea “Instrucțiuni eliberare documente ARR” și să procedați conform instrucțiunilor de la pct.12;
-formularul “Solicitare licenta de traseu” completat, va fi transmis prin poștă până la data de 01.10.2021, inclusiv, la agenția teritorială ARR care urmează să elibereze licența de traseu, respectiv:
a)Agenția teritorială ARR pe a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul operatorul de transport dacă unul din capetele de traseu se află în județul în care își are sediul acesta;
b)Agenția teritorială ARR pe a cărei raza administrativ-teritorială se află prima localitate capăt de traseu prevăzută în denumirea traseului în situația în care operatorul de transport nu are sediul în unul din județele în care se află capetele de traseu.
OBS: Trebuie să existe dovada că Formularele au fost preluate de poștă (firma de curierat) din localitatea de expediere cel mai târziu în data de 01.10.2021.
II a)Operatorii de transport rutier declarați câștigători la egalitate de puncte pe o cursă de către Autoritatea pentru Digitalizarea României în urma şedinţei de atribuire electronică din data de 27.09.2021, urmează ca,după publicare rezultatelor, să contacteze de urgenţă telefonic sau prin e-mail ceilalți operatori de transport rutier câștigători la egalitate de puncte pe cursa respectivă în vederea stabilirii de comun acord a modului de efectuare a acesteia.
b)În urma stabilirii modului de efectuare a cursei, fiecare operator de transport rutier declarat caştigător urmează să transmită prin fax 0213134856 (până la data de 06.10.2021 inclusiv) şi ulterior prin poştă, o adresă semnată şi ştampilată de administratorul societăţii privind modul de efectuare agreat de comun acord cu ceilalţi operatori. În cazul în care adresa nu este semnată de administratorul societăţii, se va transmite anexată adresei (prin fax şi prin poştă) şi împuternicirea persoanei respective semnată şi ştampilată de administratorul societăţii.
În acest sens, va informam asupra faptului că în cazul în care nu veţi transmite conform celor de mai sus, până la data de 06.10.2021 inclusiv, modul de efectuare agreat de comun acord, se va considera că sunteţi de acord ca Autoritatea Rutieră Română-ARR să procedeze în locul d-voastră la stabilirea modului de efectuare a cursei în vederea acordarii echitabile a licenţei de traseu.