Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Ultima actualizare: 11.03.2024

ATRIBUTIILE STRUCTURILOR FUNCTIONALE ALE AUTORITĂȚII RUTIERE ROMÂNE - A.R.R.

 Organigrama A.R.R. (actualizat la 01.07.2024)

Sursele financiare: venituri proprii.

Bugetul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Bilantul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Programele şi strategiile proprii: programele şi strategiile sunt cele stabilite de Ministerul Transporturilor, pentru domeniul rutier.

Acces la informaţia de interes public:

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Aura Stanoaia
Telefon: 0213121519; 0213121081; fax: 021/3182108
Email: relatii_publice@arr.ro

Programul de solutionare a cererilor de informații publice solicitate verbal (telefonic, la numărul 021.314.67.84) este următorul:

Luni - Marți: 11.00 - 13.00
Miercuri: 11.00 - 13.00; 16.30 - 18.30
Joi - Vineri: 11.00 - 13.00