Atestare și certificare

IMPORTANT!

Eliberarea certificatelor pentru manageri de transport marfa, persoane, taxi si inchiriere respectiv consilieri de siguranta, la nivelul Agențiilor Teritoriale ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. se face numai dupa prezentarea, dupa caz a:

  • actului de studii in original SAU
  • copiei legalizate a actului de studii SAU
  • adeverinței eliberate de unitățile de învățământ, în original SAU
  • atestatului emis de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor – CNRED, privind recunoașterea actelor de studii eliberate în alte state, în original

pentru confruntarea documentului care va fi depus la dosar impreuna cu celelalte documente necesare eliberarii. 

 RECOMANDARI:

  • Vă rugăm să solicitați eliberarea certificatului de la Agenția Teritorială ARR în contul căreia ați plătit taxa de examen, pentru a scurta timpul necesar eliberării certificatului;
  • Urmare a instituirii stării de urgență, vă revine obligația ca documente să fie transmise prin Poșta Română, sau prin orice alt serviciu de curierat, LA ALEGEREA DUMNEAVOASTRĂ. Menționăm că transmiterea documentelor prin curierat este posibilă permanent, nu numai în perioada instituirii stării de urgență;
  • Vă rugăm să consultați permanent site-ul Autorității Rutiere Române – ARR, la adresa: www.arr.ro deoarece prin intermediul acestuia se transmit toate infomațile necesare în vederea rezolvării cât mai prompte a solicitărilor dumneavoastră.
* Textul de culoare rosie este pentru descarcarea documentelor.

 

 RECOMMENDATIONS

  • Please apply for the issuance of the certificate to the Territorial ARR Agency on whose account you paid the fee for the exam, in order to shorten the time required for the issuance of the certificate;
  • Following the establishment of the state of emergency, respectively the state of alert, it is your obligation for documents to be sent by Romanian Post, or by any other courier service, AT YOUR CHOICE. We mention that the submission of documents by courier is possible permanently, not only during the establishment of the state of emergency/alert;
  • Please permanently consult the website of the Romanian Road Transport Authority - ARR, at: www.arr.ro because through it, all the necessary information is transmitted in orders to solve your application, as soon as possible.
* The red text is for downloading documents.