ADR

Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR)

Editia ADR 2017 în limba română – text consolidat si revizuit